Polisen skickar inte sms om böter eller trafikförseelseavgifter

Utgivningsdatum 8.3.2024 14.10
Nyhet

Under den senaste tiden har det i polisens namn skickats ut ett stort antal olika bluff-sms som handlar om trafikkontroll. Klicka inte på länken i sådana meddelanden och ge inte ut dina person- eller bankuppgifter till dessa nätfiskare.

I de bluff-sms som skickas i polisens namn påstås det exempelvis att mottagaren har en fortkörningsbot att betala och uppmanas att göra det via en länk i meddelandet. Andra meddelanden handlar om mer allmänna fordonsrelaterade förseelser och innehåller en länk för närmare information. Polisen skickar inte sådana meddelanden, utan de syftar till att fiska efter till exempel person- eller bankuppgifter.

Polisen delger inte trafikförseelseavgifter eller böter via sms. Böter som påförs via den automatiska trafikövervakningen skickas elektroniskt till Suomi.fi-användares nättjänst och till övriga per post till mottagarens hemadress. Även trafikförseelseavgifter som påförs vid den traditionella trafikövervakningen kan skickas till den berörda personen via Suomi.fi eller per brev, men endast om föraren först har stoppats och identifierats på vägen.

Om du är osäker på om du har oavslutade ärenden som gäller trafikförseelseavgifter, kan du kontrollera saken genom att logga in på polisens e-tjänst och bland tjänsterna för privatpersoner välja Trafikärenden. Eventuella pågående ärenden visas under rubriken ”Begäran om omprövning och pågående trafikförseelseärenden”.

Även om trafikförseelser som uppdagas genom automatisk trafikövervakning skickas det först hem ett brev. Böter delges dock alltid personligen, till exempel vid polisstationens betjäningsställe.

Gör så här om du får ett bluffmeddelande

Får du ett misstänkt sms, svara inte och klicka inte på länkar, utan radera meddelandet. Du behöver inte meddela polisen om bluffmeddelanden du inte har reagerat på.

Om du däremot redan har lämnat ut person- eller bankuppgifter till en bedragare ska du omedelbart kontakta din bank och sedan göra en polisanmälan. Du kan göra polisanmälan elektroniskt via polisens e-tjänst eller personligen på vilken polisstation som helst.

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Trafik