Polisen träffar alla femteklassare i Västra Nyland

Utgivningsdatum 8.11.2023 9.39 | Publicerad på svenska 8.11.2023 kl. 9.44
Nyhet
En polis pratar med skoleleverna.

Polisen inom det förebyggande arbetet i Västra Nyland besöker alla skolor i området under hösten 2023 och våren 2024. I skolorna träffar polisen barn som går i femte klass.

Kommissarie Hannu Väänänen säger att polisen under förberedelserna inför turnén har diskuterat med skolorna vilken lämplig åldersgrupp polisen skulle kunna påverka genom att ge information om de vanligaste brottstyperna bland unga.

− Vi valde årskurs fem, eftersom syftet med turnén framför allt är att ingripa i ett tidigt skede. Vi vill att de barn som ännu inte har straffrättsligt ansvar ska bli medvetna om gärningarna och följderna av dem. Naturligtvis strävar vi också efter att de inte ska göra sig skyldiga till brott som nu är aktuella, säger Väänänen.

Äldre konstapel Johanna Lindroos som arbetar som ankarpolis anser det viktigt att polisen når och diskuterar redan med lågstadieelever. 

− Många femteklassare saknar förmåga att tänka längre än för stunden. Vi stöder dem i deras utveckling och erbjuder goda verksamhetsmodeller som stöd för lärandet. Redan i högstadiet kan tankarna ha formats enligt kompisarnas värderingar. Om man dras in i en brottsspiral av en kompis så är soppan ett faktum.

"Det blev klart för samtliga att ett förlåt inte alltid räcker"

De frågor som polisen lyfter fram under skolbesöken är olika typer av brott och det straff- och skadeståndsansvar som följer av dem. Under besöken behandlas också trafiksäkerhet, rusmedel och sexuell integritet. Eleverna informeras också om i vilka situationer man kan ringa nödnumret 112.

− Vi uppmuntrar barn att ringa nödnumret om de till exempel blir vittnen till misshandel. Vi ville lyfta fram temat eftersom vi har hört att unga inte har vågat ringa efter hjälp, säger Lindroos.

Turnén har tagits väl emot i skolorna. Rektorn för Lähdenrannan koulu i Esbo säger att polisens besök och dess innehåll var bra och nyttigt enligt såväl skolans elever som lärare.

− I framförandet behandlades många saker som berör unga i just den åldern. Det upplevdes också som positivt att man pratade om vilka följderna blir för olika regelbrott. Det blev klart för samtliga att ett förlåt inte alltid räcker. Speciellt rusmedel verkade vara ett intressant ämne och det väckte många frågor bland eleverna, summerar rektorn Päivi Parkkinen. 

Enligt Parkkinen diskuteras de olika teman som polisen lyfte fram också annars under lektionerna, men det att sakerna framförs av uniformerade poliser ger budskapet tyngd.

I samband med turnén har ungdomarna ställt många frågor till polisen. En del frågor är rätt lustiga sett ur polisens synvinkel, men som motvikt till det har det ställts många bra frågor, till exempel hur man ska agera om man blir hotad.

Turnén är lyckad om trygghetskänslan ökar och statistiken senare visar på en positiv trend

En så här omfattande turné i skolor är en stor satsning för polisen. Kommissarie Väänänen tror dock att om skolturnén fungerar, syns den i framtiden som en nedgång i brottsstatistiken för denna åldersgrupp. Polisen följer upp detta och bedömer konsekvenserna tillsammans med barnskyddet och utbildningsväsendet. 

− Genom att förmedla information strävar vi också efter att påverka skolornas säkerhet, trygghetskänslan i skolorna och bland unga, ungdomsbrottsligheten, marginaliseringen och säkerheten på gatorna i en positiv riktning, säger Väänänen. 

Äldre konstapel Lindroos tillägger att polisen under besöken gör sig bekant bland ungdomarna, vilket gör det lättare att arbeta om något händer. 

− Särskilt i en liten by lär vi oss ganska snabbt att känna ungdomarna i området, och många gärningar har blivit ogjorda bara därför att ungdomarna har fått en bild av att vi inom polisen känner dem. 

Nyheter Nyland Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Västra Nyland