Polisen undersöker en omfattande helhet av bedrägeri och tjänstebrott

Utgivningsdatum 12.1.2023 12.00 | Publicerad på svenska 17.1.2023 kl. 9.59
Nyhet

Polisen i Östra Nyland utreder en helhet av bedrägeribrott där en person som är inblandad misstänks ha producerat ogrundade privata säkerhetstjänster för socialväsendet.

– I den brottshelhet som utreds misstänks en person som företräder en aktör inom den privata säkerhetsbranschen för att ha vilselett socialväsendet och åstadkommit onödiga säkerhetstjänster under åren 2021–2022. Betydande ekonomisk skada misstänks ha orsakats. 
En företrädare för socialväsendet som fattat beslut om upphandling av säkerhetstjänster misstänks för tjänstebrott. Polisen misstänker att personen har överskridit sina befogenheter när hen beslutat om betydande upphandlingar utan någon faktisk rätt till dem. Också annat beslutsfattande, övervakning och ansvar i upphandlingskedjan utreds under förundersökningen. Den totala misstänkta skadan uppgår till cirka tre miljoner euro, säger utredningsledaren kriminalkommissarie Juha Springare.

Händelserna har ägt rum under en period på cirka ett år mellan 2021 och 2022 och involverar flera tiotal personer som man varit tvungen att höra och som fortfarande behöver höras i förundersökningen. Detta gör det till en mycket omfattande helhet ur brottsutredningssynpunkt. Det finns få egentliga misstänkta i helheten. Det sätt på vilket den brottshelhet som undersöks har begåtts och dess sakinnehåll är av sådan art att den gör den samhälleligt betydelsefull och polisen har ett stort intresse av att utreda den.

– Förundersökningen omfattar betydande utredningsåtgärder i fråga om beslutsfattande och i dokumentmaterial. Förundersökningen av en del framträdande händelser som hänför sig till helheten pågår fortfarande och är först i början. Dessutom ska särskilda sekretessgrunder iakttas för en del av förundersökningsmaterialet. För att trygga undersökningen har polisen i detta skede inget annat att informera om, fortsätter Springare.

Polisen informerar nu om detta på grund av en förfrågan som kommit om den och ärendets samhälleliga betydelse. Vi informerar mer om fallet när utredningen framskrider.