Polisen undersöker en serie bedrägerier där olovliga gireringar har gjorts från konton som hör till S-Bankens kunder

Utgivningsdatum 14.9.2022 15.23 | Publicerad på svenska 15.9.2022 kl. 9.50
Nyhet

Polisen i Västra Nyland undersöker en bedrägeriserie som började i maj 2022 och som har omfattat olovliga gireringar från målsägandenas konton i S-Banken. Gireringarna har gjorts genom att utnyttja en sårbarhet i bankens datasystem.

Dataintrång gjordes hela sommaren. Enligt vad polisen känner till för närvarande gjordes 53 brott, dvs. betalningsmedelsbedrägerier. Förutom dessa undersöker polisen uppskattningsvis cirka 150 dataintrång.

Enligt kriminalkommissarie Klaus Geiger som leder undersökningen är brottsserien exceptionell både därför att gruppen misstänkta bor i Finland och har begått gärningarna här och att målsägandenas medverkan inte har krävts för att begå brottet, dvs. personerna har inte vilseletts. 

– Den brottsserie vi nu undersöker är helt separat från de så kallade nätfiskebedrägerier som gjorts på riksnivå och som leds från utlandet genom att vilseleda offren, betonar Geiger. 

S-Banken har kontaktat eller kommer inom de närmaste dagarna att kontakta alla som blivit offer för denna brottsserie. Även polisen kommer att kontakta offren under förundersökningen.

I polisens undersökning kommer brottsbenämningarna att vara åtminstone grovt betalningsmedelsbedrägeri, grov penningtvätt och dataintrång. I detta skede av undersökningen har två misstänkta häktats. Dessutom har några andra personer varit gripna och anhållna. Brottsoffren finns i hela landet, men undersökningen har centraliserats till polisinrättningarna i Västra och Östra Nyland.

Brott och utredning Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland