Polisen utför effektiverad övervakning av tung trafik under 24 timmar

10.5.2021 10.10
Nyhet

Övervakning börjar tisdagen 11.5. klockan 6.00 och tar slut onsdagen 12.5. klockan 6.00. Övervakningen utförs effektiverad hela dygnet. Övervakningsperioden är på samma gång en del av ROADPOL Operation Truck & Bus - övervakningstemat och alla polisinrättningar deltar.

Utöver främjandet av trafiksäkerheten fästs uppmärksamheten på grå ekonomi samt bekämpning av transportbrottslighet.

Övervakningen riktas speciellt på att kör- och vilotiderna följs, att fordonen är i skick samt att lastsäkringen är gjord. Inom dessa förekommer fortfarande de största bristerna vid tung trafik.

– Polisen utför ca 21 000 kör- och vilotidsgranskningar per år, varifrån polisen utöver anmärkningar, delger böter i 1800 - 2000 fall, säger polisinspektör Kari Onninen från Polisstyrelsen.

I senaste motsvarande övervakningstema (2019) granskades 981 tunga fordon, varav det i 125 fall påträffades betydelsefulla problem inom kör- och vilotiderna eller användning av digitalfärdskrivare. 

nder övervakningsdygnet har polisen som mål att granska ca 800 - 900 tunga fordon eller fordonskombinationer.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
grå ekonomi
trafikövervakning
tung trafik