Polisen utreder ett omfattande dataintrång i Helsingfors stads datanätverk

Utgivningsdatum 13.5.2024 14.26
Nyhet

Enligt polisens uppgifter inträffade ett dataintrång i Helsingfors stads datanätverk den 30 april 2024 under natten. Polisen utreder för närvarande fallet som ett grovt dataintrång.

Enligt polisens uppgifter inträffade ett dataintrång i Helsingfors stads datanätverk den 30 april 2024 under natten. Polisen utreder för närvarande fallet som ett grovt dataintrång.

Helsingfors stad har gjort en polisanmälan där det framgår att dataintrånget har riktats mot fostrans- och utbildningssektorns nätverk.

Omfattningen och effekterna av dataintrånget utreds i samarbete med Helsingfors stad. 

– Brottsoffret är för närvarande Helsingfors stad, från vilken polisen får all nödvändig information för utredningen av fallet. Stadsborna behöver inte kontakta polisen, råder biträdande polischef Heikki Kopperoinen.

Förundersökningen är i ett tidigt skede, och polisen kommer att ge ytterligare information vid behov under utredningens gång. 

Mer information om dataintrång

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors