Polisens blogg: Att stoppa gatugängsfenomenet ligger inte bara i polisens händer

Utgivningsdatum 14.11.2022 15.50
Nyhet

Även om polisen har lyckats effektivt inte bara med utreda brott som begåtts av gatugäng utan också med förhindra nya brott, är det inte enbart polisen som har till uppgift att stoppa gatugängsfenomenet, skriver polisdirektör Sanna Heikinheimo i sin blogg.

Under de senaste åren har man i offentligheten mycket diskuterat brott som begåtts av unga, och begreppet gatugäng har etablerats som en del av denna diskussion. Brottslighet i de unga åldersklasserna är inte en enhetlig helhet, och därför är det viktigt att definiera vilket fenomen som diskuteras i varje enskilt fall för att problemen ska kunna lösas.

Polisen anser att det är motiverat att använda ordet gatugäng för grupper som kan hänföras till vissa stadsdelar och kännetecken och som huvudsakligen består av unga vuxna som begår brott och drabbar våldsamt samman med grupper från andra stadsdelar.

Polisen gör allt som står i dess makt för att stoppa gängens brottsliga verksamhet, men ur polisens synvinkel måste åtgärder vidtas redan före straffprocessen för att stoppa själva gatugängsfenomenet. Många av dem som identifierats som gängmedlemmar har i sin ungdom varit föremål för myndigheternas multiprofessionella förebyggande arbete, men spiralen av utanförskap har inte kunnat brytas.

Länk till bloggen https://poliisi.fi/blogi/-/blogs/katujengikysymyksen-ratkaisu-ei-ole-yksin-poliisin-kasissa. (blogg på finska, översättningen till svenska blir klar senare)
 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet