Polisens blogg: ett försök med brukarrum för narkomaner kan vara en möjlighet

Utgivningsdatum 1.8.2022 15.09
Nyhet

Medborgarinitiativet som gäller ett försök med brukarrum för narkomaner kommer att lämnas till riksdagen för behandling. Initiativet innebär att samhällsdebatten kring droger fördjupas. För- och nackdelarna med brukarrummen har diskuterats även vid polisen.

I sitt blogginlägg funderar polisinspektör Tuomas Pöyhönen vid Polisstyrelsen på, hur ett försök med brukarrum för narkomaner ter sig ur polisens synvinkel.

Pöyhönen arbetar med organiserad och professionell brottslighet, samt narkotikabrottslighet och vet att det inte finns någon genväg till en lösning på drogproblem.

– Problemen som beror på narkotikamissbruk är komplexa och omfattande och det finns ingen entydig och enkel lösning på dem. 

Polisen vill ändå delta i diskussionen gällande brukarrum, samt de möjligheter och risker som är förknippade med dessa.

– Ur polisarbetets synvinkel skulle försöket säkerligen vara utmanande. Vi ser emellertid också möjligheter med brukarrum, konstaterar Pöyhönen.

Ur polisens synvinkel finns det ändå ett flertal utmaningar som måste lösas innan försöket kan bli till verklighet. De största utmaningarna är den gällande lagstiftningen och hur målgruppen, som får tillgång till brukarrum, ska avgränsas. 

Läs hela blogginlägget: Ett välplanerat försök med brukarrum för narkomaner kan vara en möjlighet

Brott och utredning Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet