Polisens dag innehöll djupgående diskussioner och glada möten

Utgivningsdatum 29.8.2023 11.44 | Publicerad på svenska 29.8.2023 kl. 11.51
Nyhet
Polischefen pratar med en kvinlig kund på Polisens dag i Iso Omena.

Polisen i Västra Nyland tjuvstartade med Polisens dag fredagen den 25 augusti. Temat för evenemanget var ungdomar, och vid ett möte på huvudpolisstationen i Esbo framförde ungdomar åsikter om brottslighet som begås av personer i deras egen ålder. Lördagen den 26 augusti var det dags för publikevenemang på Polisens dag.

Polisen frågade, ungdomarna svarade

På inbjudan av polisen samlades unga från regionens ungdomsfullmäktige på Esbo huvudpolisstation den 25 augusti.  

− Vi ville ta tillfället i akt och tala direkt med de unga. Det var därför vi kontaktade ungdomsfullmäktige i vår region. De unga som var närvarande deltog modigt och öppet i diskussionen och gav oss därför bra synpunkter på hur det förhåller sig i verkligheten, säger polischef Timo Saarinen. 

Också vuxna deltog. I mötet deltog poliser som utför förebyggande arbete bland unga och sådana representanter för Västra Nylands välfärdsområde och kommunerna i området vars arbete fokuserar på unga.

Kommissarie Hannu Väänänen inledde diskussionen genom att berätta vad som oroar polisen i de ungas liv. Exempel på sådant är ökningen av våld, filmning och publicering av händelser och den ökade förekomsten av eggvapen. Nyligen har polisen också fått anmälningar om användning av lustgas och andra farliga ämnen som missbrukas. Ungdomarna ansåg att polisens oro är befogad. 

− Situationen har förändrats under årens lopp. När jag tidigare var mest rädd för berusade vuxna, är jag nu också rädd för ungdomsgäng, berättade en gymnasieelev som bor i Kyrkslätt.

Ungdomarna: förebyggande arbete behövs och polisen måste synas 

Enligt ungdomarna känns skolan fortfarande som en trygg plats. De upplever stationerna för kollektivtrafiken och centrumen i anslutning till dem som osäkra. En del hade egen erfarenhet av att bli hotade, och alla kände till otäcka videor i sociala medier.

Som orsaker till våldsamt beteende bedömde de unga utmanande hemförhållanden och att ungdomar kan känna sig pressade att höra till en grupp som rentav kan handla på ett tvivelaktigt sätt. 

− Våldet riktar sig lätt mot en ung person som skiljer sig från gruppen. Även avund som gärningsmannen känner kan påverka, antog en ungdomsfullmäktige från Ingå. 

Ungdomar önskar att polisen är närvarande både i skolan och på de platser där unga tillbringar sin tid. För mindre barn är det bra att få goda erfarenheter av polisen och lära sig om förhållandet mellan rätt och orätt redan på daghemmet. Det är också bra att polisen syns i sociala medier. För att få fram sitt budskap skulle polisen kunna utnyttja personer som är kända bland unga.

– Förebyggande åtgärder är säkert effektivare eftersom det är svårare att nå utslagna ungdomar, sammanfattade en gymnasiestuderande från Esbo.

Kommissarie Väänänen är nöjd med att polisen och de unga delar samma bild av situationen. 

− De ungas oro över osäkerheten är utifrån vår diskussion ganska äkta. Samtidigt gav de oss och andra myndigheter praktiska förslag, säger Väänänen.

Besökarna bidrog till lyckade publikevenemang

Lördagen den 26 augusti träffade polisen hundratals invånare vid fyra publikevenemang i Esbo, Kyrkslätt, Lojo och Karis i Raseborg. I varje evenemang deltog poliser från såväl befäl som fält- och utredningsuppgifter. Dessutom berättade till exempel de anställda inom tillståndstjänsterna och kommunikationen om arbetet inom polisen. Vid alla evenemang fick allmänheten bekanta sig med polisens materiel, och i Kyrkslätt besöktes evenemanget även polishästar som hör till personalen vid polisinrättningen i Helsingfors.

Stämningen vid alla evenemang var uppsluppen och öppenhjärtig. För det tackar vi vid sidan av polisens egen personal de gladlynta invånare som samtalade med polisen.

− Folk kom till Polisens dag i en jämn ström. De ville titta närmare på polisbilarna och ställde olika frågor. Det fanns naturligtvis mest barnfamiljer på plats, men också många unga besökte evenemanget. Jag ser Polisens dag som ett utmärkt sätt att presentera vår organisation för allmänheten och sänka tröskeln för att kontakta polisen, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm som deltog i evenemanget i Karis. 

Esbo Kyrkslätt Lojo Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Västra Nyland Raseborg