Polisens intensivövervakning resulterade i 112 avgiftspåföljder

Utgivningsdatum 15.5.2023 9.04
Nyhet

Under polisens 24 timmar långa riksomfattande intensivövervakning av den tunga trafiken, som inleddes onsdagen den 10 maj kl. 6 och avslutades den 11 maj kl. 6, konstaterades 53 kör- och vilotidsförseelser och 9 färdskrivarförseelser.

För brister i fordons skick antecknades 28 påföljder. Dessutom utdelades straff bl.a. för bristfälligt säkrande av last (24 st.) och för överlast (13 st.).

I fråga om godstrafiken inriktades övervakningen särskilt på iakttagandet av kör- och vilotider, säkrande av last, fordonens skick och överlaster.

Totalt inspekterades 602 tunga fordon under övervakningsperioden. Av dessa var 520 finländska och 82 utländska. Förarna ålades sammanlagt 112 avgiftspåföljder och därtill gavs 104 anmärkningar. 

Intensifierad övervakning utfördes inom alla polisinrättningars områden.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik