Polisens operativa kommunikation flyttas över till webbplatsen Poliisi.fi i början av februari

Utgivningsdatum 29.1.2024 15.25
Nyhet

Polisen har under det senaste året följt med förändringarna i meddelandetjänsten X, tidigare Twitter. För att säkerställa funktionssäkerheten kommer polisen att flytta över den operativa kommunikationen från X till webbplatsen Poliisi.fi den 1 februari 2024.

Under de senaste åren har polisen använt Twitter, numera X, för operativ kommunikation (t.ex. uppdrag som gäller liv och hälsa, akuta brottmål, trafikolyckor). Via tjänsten har man framför allt kunnat nå medierna, som sedan förmedlat polisens meddelande snabbt och effektivt till allmänheten.

Förändringarna i X-tjänsten, särskilt när det gäller meddelandenas synlighet, har dock lett till att X inte längre betjänar behoven för polisens operativa kommunikation på samma sätt som tidigare. Även viktiga meddelanden, som begäran om hjälp med att hitta försvunna personer, kan ta timmar eller till och med dagar att komma upp i nyhetsflödet.

– För polisen är snabbhet och tillförlitlighet av största vikt i den operativa kommunikationen. När vi vill förmedla information om pågående händelser eller behöver allmänhetens hjälp eller observationer, måste vi kunna lita på att budskapet når mottagarna nästan i realtid, säger polisinspektör Eeva Törmänen vid Polisstyrelsen.

– Genom att överföra kommunikationen om operativa situationer till webbplatsen Poliisi.fi, som är öppen för alla, främjar vi också likabehandling. I icke-operativ kommunikation fortsätter polisen att använda meddelandetjänsten X, säger Törmänen.

Också operativa nyheter förmedlas automatiskt till X som flöden, bland annat @PoliisiTiedote kontot.

En nyhet uppdateras när ny information finns tillgänglig


I kommunikationen om operativa situationer tar polisen i början av februari i bruk en ny form av nyheter som uppdateras.

I praktiken innebär detta att när en operativ situation börjar publiceras den första informationen i polisens webbtjänst Poliisi.fi.  När det kommer ny information uppdateras den i nyheterna på samma sätt som i nättidningarna, säger överinspektör Timo Torvinen vid Polisstyrelsen.

– Den senast ändrade informationen står i början av nyheten med en tidsstämpel. Tidsstämpeln för den senaste ändringen visas också i samband med nyhetens rubrik.

Det är med andra ord inte fråga om en ny plattform eller ett nytt system, utan om en förändring i polisens praxis där nyheterna på Poliisi.fi används på ett annat sätt än tidigare.

– Eftersom detta är en ny funktion är det möjligt att det i början kommer att gå lite trögt att producera nyheter som uppdateras. Vi hoppas att medierna och de som följer polisens nyheter visar tålamod under den tid vi lär oss det nya verksamhetssättet, säger Torvinen.

Han betonar att polisen vid behov har möjlighet att kommunicera via flera kanaler och på så sätt trygga att viktig information förmedlas.