Polisens tillståndshandlingar förnyas

Utgivningsdatum 30.5.2023 14.01
Nyhet
Vapenlicens
Utseendet på vapentillstånd och tillstånd inom den privata säkerhetsbranschen som polisen beviljar förnyas i början av juni.

Utseendet på vapentillstånd och tillstånd inom den privata säkerhetsbranschen som polisen beviljar förnyas i början av juni. Förnyelsen hänför sig till ett nytt avtal om tillverkning och leverans av tillståndshandlingar. De nya versionerna av korten börjar utfärdas 1.6.2023. De nuvarande säkerhetspappersprodukterna ersätts stegvis med nya under innevarande år när de säkerhetspapper som finns i lagret har förbrukats.

Ändringarna påverkar inte giltigheten av redan utfärdade tillståndshandlingar. 

Vid utformningen av produkterna var målet att skapa en ny design så att produkterna bildar en sammanhängande helhet samtidigt som sambandet med tidigare versioner kvarstår. Kortets bakgrundsdesign har förnyats i sin helhet, men uppställningen av datafälten har förblivit som tidigare, vilket främjar användbarheten. De färgteman som åtskiljer de olika korttyperna är också desamma som tidigare. 

Polisstyrelsen ingick 6.7.2022 ett avtal med Thales DIS Finland Oy om produktionstjänst för tillståndshandlingar. Bakgrunden till upphandlingen är att det gällande avtalet upphör. Produktionsperioden för avtalet som ingicks 2022 börjar 1.6.2023 och gäller i fem år. Avtalet omfattar tillverkning och leverans av följande tillståndshandlingar: skjutförnödenhetstillstånd, vapenhanteringstillstånd, vapentillstånd, godkännande av vapenansvarig, tillstånd för gasspray, parallelltillstånd, skjutförnödenhetstillstånd för sammanslutning, Vapenförvaltningens säkerhetspapper, blankett för ansökan om förvärvstillstånd och EU:s skjutvapenpass samt väktarkort, säkerhetsskyddskort, ordningsvaktskort. 
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst