Polisöverdirektör: Ett ogrundat hot kan resultera i en räkning

Utgivningsdatum 15.4.2024 16.36
Nyhet
Polis mannen ser mot kameran i halvkroppsbild.
Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen höll ett tal till edsavläggarna för sista gången i sin tjänst.

Skolskjutningen i Viertola har gett upphov till hot mot andra skolor. Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen påpekar att ett olagligt hot är ett brott och att polisen utreder dem alla.

– Vi utreder som bäst om det är möjligt att kräva tillbaka kostnaderna för arbetet från personen som gjort sig skyldig till ogrundade hot eller dennes föräldrar, på samma sätt som vid onödiga brandlarm, konstaterade han vid polisernas edsavläggelse på måndagen.

Enligt Kolehmainen har allt fler våldsbrott som begåtts av minderåriga kommit till polisens kännedom under de senaste tio åren.

– Samhället behöver enhetliga modeller för att ingripa i våld, hybridenheter för de mest våldsamma barnen, förtydligande av bestämmelserna om informationsutbyte mellan myndigheter, lärare för ankarteam och stöd till familjer.

Sista talet i tjänst

Kolehmainen höll ett tal till edsavläggarna för sista gången i sin tjänst. I talet tog han upp delvis samma teman som efter att ha tillträtt tjänsten 2015, det vill säga ökande motsatsförhållanden i samhället och hybridhot.

– Dessa teman är mer aktuella än vi hade önskat. Samtidigt är de sammanflätade på ett sätt som vi inte alltid ens uppfattar. Det verkar dock som att Ryssland genom sitt agerande medvetet försöker försvaga det finländska samhällets styrkor och sammanhållning.

– Det som bara ser ut som kriminellas verksamhet kan i själva verket vara en statlig operation, konstaterade han.

Starkare resurser skapar förtroende

Enligt Kolehmainen har de politiska beslutsfattarna insett hur den drastiska förändringen i omvärlden påverkar Finlands inre och yttre säkerhet.

– I regeringsprogrammet stärks den operativa verksamheten genom att antalet personer som arbetar med polisuppgifter ökas till 8000 årsverken. Det skapar förtroende för framtiden så att vi kan klara av de uppgifter som tilldelats polisen som en del av Finlands övergripande säkerhet.

I sitt sista tal till edsavläggarna betonade Kolehmainen polisens värderingar och att agera i enlighet med dem. Under våren inleds inom polisen en värdedebatt där medborgare och centrala intressentgrupper bjuds in att delta utöver personalen.

Han tackade också Polisyrkeshögskolan för utbildningen som framskridit med stormsteg

– Själv deltog jag i en aspirantkurs 1982 och fick ett tjänstevapen och -märke efter fem månaders utbildning. I dag är grundexamen för polis en treårig universitetsexamen. Det är en förutsättning för att lyckas med krävande polisarbete.

Nyheter Polisstyrelsen Polisutbildning