Polisöverdirektörens blogg: Hela samhället behöver uppmärksamma de brottsliga symptomen hos unga

Utgivningsdatum 24.1.2023 10.29
Nyhet

Polisens statistik visar att antalet allvarliga brott som misstänks ha begåtts av unga har ökat klart

Antalet brottsmisstankar mot unga i våldsbrott, dvs. misshandel, brott mot liv och rån, som kommit till polisens kännedom har mer än fördubblats under de senaste sju åren. År 2022 registrerades totalt 944 brottsmisstankar mot minderåriga gällande rån, vilket är 93 %, eller 495 fall mer än året innan.

Detta kan tolkas som ett rop på hjälp – allt står inte rätt till. Samhället måste göra allt som det förmår för att kapa vingarna på våldet och rätta till utvecklingen som gått åt fel håll. 

Polisen bidrar genom att utreda brott som skett och genom förebyggande verksamhet när brottsspiralen håller på att börja, men det behövs en bredare front för att ta itu med grundorsakerna till illamåendet bland unga redan innan ett enda brott sker; innan polisen behövs. 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen