Polisstyrelsen förbjöd penningspelsbolags lagstridiga marknadsföring i Finland vid vite på 2,4 miljoner euro

Utgivningsdatum 16.5.2023 7.30
Nyhet

Polisstyrelsen har den 7 april 2023 förbjudit BML Group Ltd att marknadsföra penningspel som strider mot Finlands lotterilag och förelagt förbudet med ett vite på 2,4 miljoner euro. BML Group Ltd är ett dotterbolag till Betsson AB.

Bolagets marknadsföring riktad till Fastlandsfinland har pågått länge i flera kanaler. Bolaget inklusive dotterbolag har haft flera möjligheter att framföra sin syn och ändra verksamheten så att den överensstämmer med Polisstyrelsens åsikt. Bolaget har under hörandeprocessen gjort vissa ändringar bland annat i de marknadsföringskanaler som bolaget använder, men trots det har marknadsföringen till Fastlandsfinland fortsatt utan avbrott. 

Polisstyrelsen bedömer att BML Group Ltd:s ekonomiska intressen för en fortsatt verksamhet är stora och anser att den lagstridiga verksamheten har pågått länge, trots Polisstyrelsens tidigare tillsynsåtgärder. Polisstyrelsen har utvärderat bolagets tidigare åtgärder för att minska marknadsföringen, vilket har beaktats som en förmildrande omständighet vid fastställandet av vitet.

Polisstyrelsens förbud riktat till bolaget gäller material som direkt eller indirekt främjar försäljningen av penningspel i Fastlandsfinland på BML Group Ltd:s webbplatser för penningspel. Förbudet gäller marknadsföringsuttryck i Fastlandsfinland som appellerar till konsumenterna, anlitande av finländska offentliga personer som dragplåster för marknadsföring av penningspel på ett sätt som appellerar till konsumenterna, podcaster samt videopodcaster och artiklar riktade till Fastlandsfinland i syfte att direkt eller indirekt främja försäljningen av penningspel i Fastlandsfinland. 

Förbudet gäller även marknadsföring för BML Group Ltd:s räkning som sker på andra webbplatser än de som bolaget självt äger och administrerar så att marknadsföraren får ekonomisk fördel från BML Group Ltd eller från någon annan för bolagets räkning. 

För att efterleva förbudet ska BML Group Ltd avstå från att publicera nytt säljfrämjande material som riktas till Fastlandsfinland på sina webbplatser för penningspel, avlägsna tidigare publicerat säljfrämjande material från dem och i fortsättningen avstå från att marknadsföra även via andra webbplatser. 

När förbudet träder i kraft läggs BML Group Ltd upp på Polisstyrelsens spärrlista för betalningsrörelse. Ytterligare information om spärrning av betalningsrörelse finns på webbplatsen poliisi.fi  https://poliisi.fi/sv/sparrning-av-betalningsrorelse.

Om BML Group Ltd trots förbudet fortsätter att marknadsföra penningspel i Fastlandsfinland, kommer Polisstyrelsen att vidta åtgärder för utdömande av betalning av vitet. 

Förbudet träder i kraft den 3 juni 2023. BML Group Ltd har möjlighet att överklaga beslutet genom besvär senast på samma dag.