Preciserad information till den 28.12. meddelade identitetskortproblemet

Utgivningsdatum 29.12.2021 13.58
Nyhet

På grund av ett fel i produktionen av identitetskort har ett enskilt parti av identitetskort som beviljades i november och december tryckts på en kortbotten som inte längre är i bruk. Omfattningen av problemet har varit begränsad och det är troligt att cirka 200 identitetskort i gammal stil har utfärdats till medborgarna.

Det nya identitetskortet som beviljas till finska medborgare togs i bruk den 2.8.2021, när ändringen av lagen om identitetskort som förutsätts av EU:s ID-förordning trädde i kraft. 

Den gamla och den nya kortbottnen ser väldigt lika ut. Det nya kortet känns igen på logotypen med EU-flaggan uppe i vänstra hörnet på framsidan av kortet och koden EU-Trustmark i form av ett svart lås på baksidan av kortet. Dessa logotyper finns inte på den gamla ID-kortbotten. Bilder på det gamla kortet och på det nya kortet som togs i bruk den 2.8.2021, finns på polisens webbplats på Identitetskort (polisen.fi). 

Medborgare som har fått ett identitetskort i november eller december 2021 uppmanas att kontrollera om kortet är av den nya eller gamla modellen. Om kortet är av den gamla modellen, vänligen kontakta polisstationen för att byta ut identitetskortet .Ett nytt identitetskort beviljas utan avgift för samma giltighetstid som identitetskortet som ersätts.

Om kortet har tryckts på en botten som vid tidpunkten för utfärdandet inte längre har varit i kommersiell produktion, är det möjligt att det i samband med en kontroll misstas för en förfalskning och kortinnehavaren kan råka ut för dröjsmål och andra problem. Av den här orsaken är det viktigt att utan dröjsmål byta ut det felaktiga kortet.

Om kortet av gammal modell har beviljats den 1.8.2021 eller tidigare, kan det fortfarande användas normalt. Felet gäller inte heller identitetskort utan rätt att resa, identitetskort för minderårig utan rätt att resa eller identitetskort för utlänning.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst