Registrering av brottsmisstänkta kräver inte längre ett besök till polistationen

11.3.2021 11.40
Nyhet

Fältregistrering har tagits i bruk i Östra Nyland. I fortsättningen kan polispatruller samla in uppgifterna om en misstänkt person, hens kännetecken och prover på vägen, enligt principen med en kontakt. 

I praktiken kan det betyda till exempel följande: En patrull får fast en misstänkt för grov fortkörning på vägen och stannar hen på en säker plats. Förarens identitet kontrolleras och hens kännetecken (bl.a.. längd, vikt, ögonfärg) registreras.

– Dessutom fotograferas personen och nödvändiga prover, såsom fingeravtryck, tas. Informationen matas senare in i polisens register, säger överkomissarie Timo Leppälä.

Ett DNA-prov kan också tas på vägen. Detta är möjligt i situationer där en person misstänks ha begått ett brott för vilket det strängaste föreskrivna straffet är minst 6 månaders fängelse.

Traditionellt har det varit nödvändigt att göra registreringen så att den misstänkte förs till polisstationen. Registrering på fältet sparar både den misstänktes och polispatrullens tid. 

Genom fältregistreringar ökar antalet brottsmisstänkta i polisens signalementssystem. Detta bidrar till utredning och även förebyggande av brott.

Den bakomliggande orsaken är polisens skyldighet att registrera brottsmisstänkta, om villkoren för åtgärden uppfylls. I och med fältregistreringar är det teoretiskt möjligt att göra med alla brottsmisstänkta nästan var som helst. I praktiken ska dock patrullen bedöma utgående från situationen, om det är ändamålsenligt.

– För närvarande ges utbildning i fältregistrering vid vår polisinrättning. De första registreringarna har redan gjorts på fältet i samband med trafikövervakning, berättar Leppälä.

Brott och utredning Nyheter Nyland Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Östra Nyland Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Östra Nyland
brottmål