Rikligt med kör- och vilotidsförseelser i den tunga trafiken

Utgivningsdatum 18.10.2022 14.03
Nyhet

Polisen intensivövervakade den tunga trafiken i hela landet under förra veckan 10–16.10.2022. I övervakningstemat deltog alla polisinrättningar och det utgjorde samtidigt en del av Europeiska trafikpolisnätverkets (ROADPOL) övervakningstema som omfattar hela Europa.

Totalt konstaterades 215 kör- och vilotidsförseelser (140 under övervakningsperioden i juli 2022).  I 47 fall (27 i juli 2022) användes dessutom inte färdskrivaren på det sätt som krävs enligt lag. 

– Antalet konstaterade kör- och vilotidsförseelser är fortfarande för stort i förhållande till det totala antalet granskade fordon, säger polisinspektör Kari Onninen vid Polisstyrelsen.
Påföljder till följd av odugligheter utdelades i 133 fall. I 29 av dessa fall måste resan avbrytas helt. 

– Det föreskrevs färre påföljder än tidigare för odugliga fordon, men fler transporter än tidigare måste avbrytas, så i sin helhet har det inte skett någon förändring till det bättre på önskat sätt, säger Onninen.

Polisen var tvungen att ingripa 73 gånger i brister i säkrandet av lasten. Polisen konstaterade 39 fall av överlast. Under övervakningen påträffades också 8 förare vars körrätt inte räckte till för det framförda fordonet.

Över 1900 fordon granskades i samband med övervakningen

Under övervakningsperioden granskades sammanlagt 1920 tunga fordon, vilket enligt Onninen översteg det mål som uppställts på förhand. Omkring 20 procent av fordonen som inspekterades var utländska fordon. 

Förarna påfördes totalt 429 olika påföljder. Antalet påföljder var i samma proportion som antalet granskningar under motsvarande övervakningsperioder föregående år. För en del förare skrevs påföljder för fler än ett brott. 

Dessutom genomfördes 253 granskningar enligt utlänningslagen.

För övervakningen använde polisen cirka 3000 timmar arbetstid.

Övervakningen syftade till att förbättra trafiksäkerheten och bekämpa grå ekonomi och transportbrottslighet. Polisen riktade övervakningen mot klara missförhållanden som observerats i samband med tidigare övervakningsperioder, exempelvis iakttagandet av kör- och vilotider, säkrandet av lasten och fordonens skick.