Särskilt unga vuxna utsätts för marknadsföring av penningspel i sociala medier

Utgivningsdatum 10.1.2023 7.00 | Publicerad på svenska 10.1.2023 kl. 7.01
Nyhet

Under flera år har olaglig reklam för penningspel riktats särskilt till unga vuxna i olika kanaler i sociala medier. I marknadsföringen använder man sig vanligen av populariteten hos dem som är kända i sociala medier och försöker med hjälp av populariteten associera penningspel med föreställningar om succé, framgång i livet, större förmögenhet och kändisskap. Men penningspelen orsakar emellertid allvarliga sociala, hälsomässiga och ekonomiska nackdelar som reklamen förtiger.

Försök att påverka konsumenter genom imagereklam

Marknadsföring i sociala medier har tydliga fördelar när det gäller att påverka konsumenter och deras uppfattningar och skapa behov. 

- Populära influerare upplevs kanske som mer trovärdiga källor än traditionell reklam och det övertalande sättet att göra reklam för penningspel genom det man själv gör eller genom sin egen personlighet gör det svårare att uppfatta att det är fråga om marknadsföring av penningspel, konstaterar överinspektör Juhani Ala-Kurikka från Polisstyrelsens lotteriförvaltning.

På olagligt reklamförda webbplatser för penningspel är det möjligt att spela utan flera sådana begränsningar som Fastlandsfinlands ensamrättsystem syftar till att skydda spelarna med. I spel som tillhandahålls lagligt ger bland annat förlust- och insättningsbegränsningar liksom begränsningar som gäller spelrytm skydd mot de allvarligaste skadeverkningarna. Välkomsterbjudanden eller gratis spelomgångar får inte erbjudas till spelare i Fastlandsfinland på grund av skadeverkningar i samband med penningspel. 

Kampanjen Ingen gräns (Ei mitään rajaa) syftar till ökad medvetenhet

Polisstyrelsen har den 10 januari lanserat en kampanj för att utrota influerarmarknadsföringen i sociala medier. Kampanjen Ei mitään rajaa syftar till att öka medvetenheten om olaglig marknadsföring av penningspel bland unga vuxna. Kampanjen utgörs av videor som distribueras i sociala medier och där en fiktiv influerare i sociala medier vaknar upp till imagemarknadsföringens verkliga natur. 

Veikkaus Ab, som helt ägs av staten, har ensamrätt att anordna och marknadsföra penningspel i Fastlandsfinland. Trots detta marknadsför även vissa andra penningspelbolag sina spel aktivt till konsumenter i Finland. Bland de mest populära marknadsföringskanalerna finns plattformar i sociala medier såsom TikTok, Instagram och Twitch. 

- Vi hoppas att videorna väcker tankar hos unga vuxna om vad det slutligen är fråga om i influerarmarknadsföring. Tyvärr är det även oklart för många influerare som marknadsför penningspel att det entydigt är förbjudet att marknadsföra penningspel från utlandet till Fastlandsfinland. Det är olagligt. Traditionella meddelanden från myndigheter hjälper knappast i en situation där budskapet riktas mot en ung vuxen befolkning som använder sociala medier mycket, fortsätter Ala-Kurikka. 

Utöver de lättsamma videorna innehåller kampanjen en intervjuvideo där Kai Mattila, som har erfarenhet av allvarliga skadeverkningar till följd av penningspel, berättar sin egen historia och om sina tankar om marknadsföring i sociala medier. Videorna är publicerade från den 10 januari 2023 i TikTok och Instagram och de kommer även att finnas på polisens Youtube-kanal Poliisitube i fortsättningen.

Polisstyrelsen utövar omfattande tillsyn

Polisstyrelsen övervakar noga den penningspelverksamhet som verkställs av Veikkaus Ab, som har ensamrätt att anordna penningspel, och kan till exempel reda ut en eventuell meningsskiljaktighet mellan en spelare och ett penningspelsbolag i samband med en vinst i ett penningspel och ge en rekommendation till avgörande i ärendet. I fråga om penningspel som erbjuds från utlandet till Fastlandsfinland har Polisstyrelsen inte behörighet att säkerställa spelarens rättsskydd, om oklarheter uppstår. 

Sedan början av 2023 har Polisstyrelsen också haft tillgång till spärrar mot betalningsrörelse för att ingripa i olaglig marknadsföring av penningspel. Genom spärrarna begränsas transaktionerna från spelare till de penningspelsbolag som Polisstyrelsen meddelat beslut om förbud av marknadsföring som strider mot lotterilagen.

- Betaltjänstleverantörer har skyldighet att förhindra betalningar på det sätt som Polisstyrelsen förutsätter. Om betalningarna inte förhindras i enlighet med spärrarna mot betalningsrörelse, kan Polisstyrelsen förbjuda betalningsleverantören att inleda och genomföra betalningstransaktioner som hänför sig till penningspel. Vite kan föreläggas till stöd för förbudet, säger Ala-Kurikka. 
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillsyn över penningspel