Satu Koivu har utsetts till poliskomponentens chef för FN:s fredsbevarande operation

11.5.2021 13.56
Nyhet

Polisstyrelsens personalchef Satu Koivu har utsetts till chef för poliskomponenten för Förenta Nationernas (FN) fredsbevarande operation UNFICYP (United Nations Force in Cyprys) på Cypern. Koivu är den första finländaren som har utnämnts till en ledande position inom FN:s civila krishantering.

Koivu verkar som förman för UNFICYP-operationens internationella polisstyrka på ca. 70 personer. Stationeringsorten är Nicosia och verksamhetsområdet är den s.k. buffertzonen (Buffer Zone) mellan den grekiska och turkiska befolkningen på ön.

FN-operationens mandat härleds från FN:s säkerhetsråds beslut från år 1964. Huvuduppgifter är att upprätthålla fred, upprätthålla och utveckla allmän ordning och säkerhet samt att återställa normala omständigheter mellan öns befolkningsgrupper.

Ett tecken på förtroende för finländsk polisutbildning

Koivu har en mångsidig utbildningsbakgrund och omfattande kännedom om polisarbetet. Hon har tidigare tjänstgjort i internationella uppdrag som polisens specialsakkunnig i Palestina under åren 2010-2011 (EUPOLCOPPS) samt i flera olika samarbets- och utbildningsuppdrag bl.a. tillsammans med Afrikanska unionens, Europeiska unionens och nordiska ländernas polispersonal.

Satu Koivu anser att valet är ett tecken på starkt förtroende för Finland, för finländsk krishanteringsexpertis och för finländsk polisutbildning.

Koivu påbörjar sin uppgift under maj månad. 

Målsättningen är att öka kvinnornas antal i krishanteringsuppgifter

Finland har en lång tradition inom fredsbevarandet på Cypern. FN:s första fredsmedlare på ön var finländaren Sakari Tuomioja och ca 10 000 finländska fredsbevarare har tjänstgjort i UNFICYPs fredsbevarande operationer under åren 1964-2005. Två finländska poliser påbörjade sin tjänst i fredsbevarande operationen i mars 2021.

Målsättningen med Finlands civila krishantering är att få personer till operationernas ledande positioner och andra nyckelpositioner. Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (Kvinnor, Fred och Säkerhet) är syftet för Finlands nationella 1325-verksamhetsprogram att öka antalet kvinnor i civila krishanteringsuppgifter både allmänt och särskilt inom säkerhetssektorn.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Polisutbildning
Cypern
FN
Polisstyrelsen
fredsbevarande
krishantering
styre