Skolorna börjar – var vaken i trafiken!

9.8.2021 10.20
Nyhet
Poliisi valvomassa liikennettä.

Helsingforspolisen övervakar effektiviserat iakttagandet av bestämmelser om övergångsställen och körhastigheter nära skolor 11–13 augusti samt den 16 augusti 2021 när svenskspråkiga skolor inleder sitt skolår.

Polisens närvaro är synlig vid skolvägar redan från idag för att vägtrafikanterna ska bli medvetna om att det från och med onsdag kommer att finnas många skolelever i trafiken.

- Det är bra för vägtrafikanter att komma ihåg att de små och entusiastiska eleverna som går till skolan kan vara ovana och oförutsebara i trafiken. Barnen kan göra plötsliga beslut och känner inte ännu igen faror i trafiken. Bilister kan inte heller se de små skoleleverna lika bra som vuxna. Vuxna vägtrafikanter ska naturligtvis alltid, men i synnerhet då skolorna börjar, vara särskilt uppmärksamma i trafiken och speciellt nära skolorna, påminner kommissarie Pasi Tuominen vid Polisinrättningen i Helsingfors.

Blicken bort från mobilen – fokusera på trafiken

Det är i synnerhet för stor situationshastighet och att bli distraherad av fel saker, till exempel mobilen, som orsakar risker. Polisen riktar övervakningen även till andra som rör sig på vägar, såsom personer som kör motorcykel, cyklister, personer som åker elsparkcykel samt fotgängare.

- Barn och andra fotgängare ska ges fri passage vid övergångsställen. Om en bil stannat framför ett övergångsställe ska du inte passera den utan att stanna. Barn litar särskilt på skydd från trafikljus och övergångsställen, så följ trafikljus och kör inte om ljuset håller på att slå om till rött. Fokusera på trafiken och gör barnens skolväg säker, vädjar Tuominen.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Trafik
Polisinrättningen i Helsingfors
trafik
övervakning