Sydvästra Finlands polis utreder en brett utspridd sexualbrottshelhet

Utgivningsdatum 18.6.2024 7.12
Nyhet

Sydvästra Finlands polis utreder en sexualbrottsserie, som involverar över 200 minderåriga offer runtomkring Finland. Den ca. trettioårige brottsmisstänkte mannen har varit häktad sen april. Polisen misstänker mannen bland annat för grova sexuella övergrepp mot barn.

Enheten som utreder nätverksförmedlade sexualbrott inom Sydvästra Finlands polisinrättning har avslöjat en brett utspridd sexulabrottsserie som skett via sociala medier.

Polisen upptäckte brottshelheten via en annan förundersökning och startade utredningsarbetet i början av året.

Den ca. trettioårige mannen mistänks ha under åren 2022−2023 riktat sexualbrott mot över 200 barn via videochatsidan Omegle.

−Med tanke på de misstänkta gärningarna och antalet målsäganden är detta en betydligt utspridd brottshelhet, säger förundersökningsledare, kriminalkommissarie Petri Lamppu på Sydvästra Finlands polisinrättning

Offren var 6−15 år gamla under händelsetiden

De flesta offren är flickor. Den rättspsykiatriska undersökningsenheten för barn och ungdomar i Åbo har i samarbete med Åbo universitettssjukhus gjort en åldersuppskattning på offren som baserar sig på polisens förundersökningsmaterial. Enligt uppsakttningen har offren under händelsetiden varit mellan 6−15 år gamla.

Den misstänkte sökte sig i Omegle för att diskutera med offren och begärde dem att via videokontakt visa sig lättklädda och utföra sexuella gärningar. Kontakten kunde även fortsätta via andra sociala medier.

För tillfället utreds helheten med flera olika brottsrubriceringar, exempelvis grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och lockande av barn i sexuella syften.

Fortfarande 177 oidentifierade offer

Omegle applikationen krävde ingen inloggning, vilket möjliggjorde det att användarna kunde fungera i tjänsten anonymt. På grund av att tjänsten var internationell och anonym samt att avskaffningen av tjänsten blev fördröjd, har polisen endast kunna identifiera ett litet antal offer.

−Det finns fortfarande 177 oidentifierade offer. Polisen begär därför nu identifieringshjälp speciellt från barnens vårdnadshavare. Att kunna få hjälp åt offren är av yttersta vikt, betonar Lamppu.

Polisen önskar att det inom familjerna skulle diskuteras om eventuell användning av Omegle under åren 2022−2023.

Ifall vårdnadshavaren misstänker att deras barn kunde ha fallit offer för ifrågavarande brottsserie, bör man vara i kontakt med Sydvästra Finlands polis via email till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi​. Baserat på kontakten från familjen och det material polisen har till förfogande strävar polisen för att identifiera de offer som för tillfället inte har identifierats.

−Enligt de uppgifter polisen har, finns det offer runtom hela landet, uppskattar Lamppu.

Vådnadshavare: åldersgränserna för applikationerna bör följas

Det är känt att det förekommit mycket sexuella trakasserier i Omegle. Det är möjligt att barnet i samband med användningen av den, fallit offer för sexuella gärningar inom den nu utredda brottserien eller andra motsvarande gärningar.

Polisen påminner om att barn även kan falla offer via andra applikationer, såsom TikTok, Instagram, Snapchat, Discord eller Random.

Användarna bör notera att den andra parten kan spara materialet för sig själv, även om plattformen inte skulle spara diskussioner, bilder eller videofiler som delas.

−Tjänsteleverantörerna har definierat vissa åldersgränser för sina tjänster och dessa borde vårdnadshavarna följa samt övervaka sina barns användning av sociala medier. Åldersgränserna har alltid en orsak, även om tjänsteleverantörerna själva också borde trygga sina användars säkerhet, konstaterar Lamppu.

Det är även viktigt som vårdnadshavare att ibland kontrollera barnets webbhistorik.

Det finns råd och stöd att få för barnets användning av sociala medier samt dess faror exempelvis på Mannerheims barnskyddsförbunds nätsidor. Brottsoffret och hens närkrets har möjlighet att få hjälp till exempel via brottsofferjouren.

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland