Trafikolyckor och berusade förare samt ett rekordstort antal utfärdade tillståndshandlingar

Utgivningsdatum 31.1.2023 16.13 | Publicerad på svenska 7.2.2023 kl. 13.57
Nyhet

Förra veckan återspeglades i polisens uppdrag bland annat det allmänna illamåendet bland människor, misshandelsfall och berusade förare. Förra året utfärdades dessutom ett rekordstort antal tillståndshandlingar vid polisinrättningen.

Polisen utfärdade ett rekordstort antal resehandlingar i fjol

I fjol utfärdade Polisinrättningen i Östra Nyland ett rekordstort antal resehandlingar. 170 909 116 428 Tillståndstjänsterna hade ett arbetsfyllt år även i andra avseenden. 

I fjol utfärdade polisen i Östra Nyland 125 164 pass och 45 745 identitetskort. År 2021 var motsvarande siffror 75 073 pass och 41 355 identitetskort. Tillväxten var således cirka 32 % jämfört med år 2021. Året innan, dvs. 2020, var ökningen 37 procent, vilket innebär att tillväxten fortsätter. 

– Tillståndsförvaltningens avgiftsbelagda verksamhet var framgångsrik ifjol, trots den enorma överbelastningen och den något negativa medieuppmärksamheten som följde av den.  Vi behandlade 170 639 ansökningar om resehandlingar, berättar överkommissarie Markku Koskimäki. 

Stort antal uppdrag för utlänningspolisen

Under 2022 tog utlänningspolisen emot 614 asylansökningar och 4 361 ansökningar om tillfälligt skydd. Vi genomförde 343 övervakade avlägsnanden. 

– I fjol utförde polisen även 27 ledsagade resor, genom vilka vi förde sammanlagt 39 personer till destinationslandet, berättar Koskimäki. 

Över 10 000 kör- och vapentillstånd har behandlats 

Under 2022 behandlade vi totalt 7 904 körförbudsärenden, av vilka 97 resulterade i ett förfarande med omprövningsbegäran. I sju fall gjorde vi ändringar i beslutet utifrån en begäran om omprövning. 

– Ändringarna gällde i första hand förkortande av längden på körförbud, ger Koskimäki som bakgrundsfakta.

Vi behandlade 4 878 ansökningar om vapentillstånd, vilket är 10,5 procent mer än året innan. 

– En anmärkningsvärd detalj är att en betydande del av dem ansökte om vapentillstånd bodde på annat ställe än i polisinrättningens område. 

Antalet återkallanden av vapeninnehav, varningar och beslut om beslagtagande var sammanlagt 422 vid polisinrättningen.

Övervakning av den privata säkerhetsbranschen

Vi övervakade den privata säkerhetssektorn ungefär en gång i månaden och vid ju platser under den övervakningsvecka som Polisstyrelsen bestämde. Vi återkallade 106 tillstånd för den privata säkerhetsbranschen. 

– Året innan återkallades 58 tillstånd för den privata säkerhetsbranschen, så det var en tydlig ökning jämfört med det. Det är svårt att nämna en tydlig orsak till ökningen – det är så många saker som inverkar på det, berättar överkommissarie Markku Koskimäki. 

Polisen grep en man som hotade med skjutvapen i Tusby

På lördagsmorgonen genomfördes en polisinsats i Mahlamäki-området i Tusby där polisen grep en person som hotat med ett skjutvapen. Mannen sköt med vapnet på bakgården till sin bostad. Ärendet kom till polisens kännedom via utomstående. Polisen har beslagtagit den misstänktes skjutvapen. 

–  Att skjuta i ett bebott område i en tätort orsakar alltid fara för liv och hälsa. Polisen utreder om det har orsakats konkret fara för någon i fallet, kommenterar utredningsledaren, kriminalkommissarie Vallila.

Gärningen utreds som misstänkt orsakande av fara och skjutvapenbrott.

Bilinbrott i Borgå, fortkörning och fall av misstänkt rattfylleri

I Borgå gjordes ett inbrott i en personbil av märket BMW på fredagsnatten 27.1.2023 vid Trädgårdsgatan 3. 

Fredagen 27.1.2023 omkring kl. 20.50 stannade polisen en manlig förare, född 1988, som körde en personbil på Borgå motorväg. Medelhastigheten för föraren uppmättes till 137 km/h i ett område där hastighetsbegränsningen är 100 km/h.

Polisen stannade en manlig förare, född 1988, som körde en personbil på Borgå motorväg lördagen 28.1.2023 omkring kl. 22.50. En kontroll av föraren gav anledning att misstänka honom för rattfylleri. Mannen saknade även giltig körrätt.

Polisen stannade en manlig förare, född 1995, som körde en personbil på Näsevägen på lördagen 28.1.2023 omkring kl. 02.00. Ett blåstest som utfördes på föraren gav anledning att misstänka grovt rattfylleri. Mannen meddelades körförbud.

Normal vecka ute på fältet med tanke på tidpunkten

Förra veckan var antalet uppdrag inom övervaknings- och alarmfunktionerna vid polisen i Östra Nyland normalt för årstiden. Veckoslutsnätterna var dock särskilt livliga. Människors problem med den mentala hälsan och illamående återspeglades tydligt i uppdragen. Antalet misshandelsfall var ungefär detsamma som under veckorna innan. 

– Det utförs olika typer av brott mot liv och hälsa i jämn takt – vi påträffar en mängd eggvapen, handeldvapen eller motsvarande och andra farliga tillhyggen, berättar kommissarie Jarmo Ojala.  

Det inträffade 64 vägtrafikolyckor under förra veckan. Av dessa var 18 rådjursolyckor. Som helhet betraktat var dock antalet olyckor måttligt med tanke på det vintriga vädret. 
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Tillståndtjänst Trafik Övervakning och larmverksamhet