Två förundersökningar med kopplingar till operationen Greenlight är färdiga

Utgivningsdatum 1.10.2021 13.00
Nyhet

Centralkriminalpolisen har tillsammans med polisinrättningarna i Uleåborg, Lappland och Inre Finland, utrett två brottshärvor. I vardera utreddes misstänkta grova narkotikabrott. De nu färdiga förundersökningarna har kopplingar till den FBI-ledda internationella brottsbekämpningsoperationen.

Telefon, pistol och vitt kuvert.
I samband med husrannsakan hittades i gömma i en trappuppgång i ett flervåningshus en Anom-telefon, en pistol och 4 000 euro i ett kuvert. Bild: Polisen

Förundersökningarna har samband med den internationella brottsbekämpningsoperationen Greenlight, som Centralkriminalpolisen informerade om i juni. I den operationen kom USA:s federala polismyndighet FBI över krypterad kommunikation mellan kriminella verksamma i olika länder och överlämnade information om kommunikationen till myndigheter i sina samarbetsländer. Polisen har kunnat utnyttja den informationen bland annat för de två nu färdiga förundersökningarna.

I helheten gällande Norra Finland är det fråga om narkotika till ett värde är flera miljoner euro

Centralkriminalpolisen har utrett en helhet omfattande grova narkotikabrott i Norra Finland. Polisen misstänker att en avsevärd mängd narkotika klassad som synnerligen farlig, tagits till Sydvästra Lappland och Uleåborgsområdet. Enligt utredningen spreds narkotikan i de norra delarna av Finland.

– Fallet är för hela landet och särskilt Norra Finland exceptionellt omfattande och brottssituationen i Norra Finland kommer troligen att påverkas indirekt i större utsträckning.  Polisen utredde under förundersökningen att amfetamin för över fem miljoner euro och annan narkotika för över en miljon levererades till Norra Finland. Amfetaminet var exceptionellt starkt och genom att späda ut narkotikan är den mängd som sålts i gatuhandeln som engångsportioner många gånger större, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Jukka Nurmenniemi, vid CKP:s enhet i Uleåborg.

Under förundersökningen utredde polisen att nästan 40 kg amfetamin levererades till Norra Finland, av den mängden har polisen beslagtagit ca 16 kg. Dessutom beslagtogs tio skjutvapen, två snöskotrar, två bilar, sprängämnen och nästan 100 000 euro i kontanter. Enligt förundersökningen hade också stora mängder annan narkotika levererats till området, till exempel kokain, ecstasy, MDMA, subutex och marijuana. Enligt polisens beräkningar är narkotikan som levererades till Norra Finland värd 6–7 miljoner euro i gatuhandeln.

– De misstänkta verkade enligt förundersökningen som en del av en organiserad kriminell grupp. Vid förundersökningen kunde polisen utnyttja den information CKP fått av FBI och som alltså har samband med kriminellas krypterade kommunikation. Vid utredningen samarbetade Centralkriminalpolisen intensivt med polisinrättningarna i Uleåborg och Lappland, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Teemu Mäntyniemi, vid CKP:s enhet i Lappland.

Sju av de elva personer som varit häktade i härvan, är fortfarande häktade. Under förundersökningen som blev färdig i september avslöjades också många andra brott, bland annat dråpförsök, skjutvapenbrott, penningtvätt och registeranteckningsbrott. 

Den kriminella grupp som var verksam i Jyväskyläområdet är en del av en internationell kriminell grupp

Centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Inre Finland har utrett omfattande spridning av narkotika, som en organiserad grupp som var aktiv i Jyväskyläområdet sysslade med.

Vid förundersökningen misstänks att den kriminella gruppen i slutet av år 2020 och under våren 2021 till Finland skaffade och sedan spred här ca ett kilo kokain, ca 5 kg amfetamin, tusentals ecstasytabletter och ca 24 000 Subutextabletter. Under förundersökningen hittade polisen dessutom vid husrannsakningar flera cannabisodlingar. Under förundersökningen beslagtogs dessutom tiotusentals euro i kontanter, pengarna misstänks härstamma från narkotikaaffärer.

– Den kriminella grupp som var aktiv i Jyväskyläområdet verkade som en del av en internationell kriminell grupp och sysslade med storskalig införsel och spridning av narkotika i Finland. Gruppen använde i sin verksamhet krypterade Anom- och SkyECC-telefoner, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Hans Fagerström, vid Centralkriminalpolisen.

De tre huvudmisstänkta i denna helhet misstänks för grova narkotikabrott. Dessutom misstänks två personer för grov penningtvätt med kopplingar till narkotikaaffärerna. Vid förundersökningen utreddes även skjutvapenbrott och polisen beslagtog från den kriminella gruppen ett hagelgevär, två pistoler och ett skjutvapen som hade skrivits ut med 3D-utskrivare.

För sammanlagt sju misstänkta går ärendet i början av oktober vidare till Västra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

Bilder som har samband med helheten i Norra Finland:

Skjutvapen som beslagtogs i samband med förundersökningen. Bild: Polisen

Skjutvapen som beslagtogs i samband med förundersökningen. Bild: Polisen

Cannabisodling som hittades under förundersökningen. Bild: Polisen

Kassaskåp som beslagtogs under förundersökningen. Bild: Polisen

Väska innehållande narkotika, beslagtogs under förundersökningen. Bild: Polisen

Bilder som har samband med Jyväskylähelheten:

Skjutvapen utskrivet med 3D-utskrivare, beslagtogs vid förundersökningen. Bild: Polisen

I samband med husrannsakan hittades i gömma i en trappuppgång i ett flervåningshus en Anom-telefon, en pistol och 4 000 euro i ett kuvert. Bild: Polisen

Pistol beslagtagen vid förundersökningen. Bild: Polisen