Under helgens intensivövervakning fick polisen frånta 47 unga deras körkort

Utgivningsdatum 23.4.2024 13.22
Nyhet

Mellan den 19 och 21 april 2024 intensifierade polisen sin övervakning av körhastigheter och särskilt de ungas trafikbeteende. Tyvärr var personer under 25 år starkt representerade i statistiken.

Avslöjande av stora fortkörningar samt övervakning av ungas trafikbeteende var föremål för polisens intensifierade övervakning i hela landet under veckoslutet den 19−21 april.  

Det har ofta konstaterats att dåligt väder är den bästa polisen, och det stämde också den här gången. Det kalla vädret minskade säkert antalet uppdagade överträdelser, särskilt när det gäller stor fortkörning som leder till indraget körkort.

Trots det vintriga vädret var dock personer under 25 år starkt representerade som åldersgrupp i statistiken. Av dem fick 154 personer en avgift för trafikförseelse, vilket är 17 procent av de totala avgifterna för trafikförseelse, och 151 unga fick böter för fortkörning, vilket är 23 procent av de totala böterna. Av de unga som fick fortkörningsböter förlorade 30 sitt körkort på grund av grov likgiltighet, vilket är 45 procent av det totala antalet. Dessutom misstänks 12 unga för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, vilket är 39 procent av det totala antalet. De resterande 5 körförbuden för unga berodde på något annat än körhastigheten.

Polisen utfärdade sammanlagt 657 böter och 893 avgifter för trafikförseelse under veckoslutet. Siffrorna inkluderar alla straffavgifter, inte bara böter och avgifter för trafikförseelse som utfärdades till unga. Polisen registrerade 31 fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Av dem som fastnade i polisens håv framförde 67 sina fordon på ett sådant sätt att kriterierna för grov likgiltighet uppfylldes och körförbud följde. Detta betyder att körhastigheten överskred den högsta tillåtna hastigheten med mer än 30 kilometer i timmen.

I den automatiska kameraövervakningen avslöjades 2650 fortkörningsfall som ledde till avgifter för trafikförseelse och 70 böter, varav 833 registrerades av bilar med automatisk övervakningsutrustning.

Körhastigheten är en betydande riskfaktor vid trafikolyckor med dödlig utgång. Ju högre hastigheten är desto mer ökar risken för olika slags fel som leder till olyckor. Konsekvenserna av en olycka blir i allmänhet då också allvarligare.

Nyheter Polisstyrelsen Trafik