Under veckoslutet skötte polisen 613 uppdrag

Utgivningsdatum 18.9.2023 15.16
Nyhet

Totalt hölls 32 personer frihetsberövade på polislagsgrunder och 13 personer greps på strafflagsgrunder. Under helgen förekom det många fall av misshandel, rattfylleri och brott relaterade till narkotika.

Polisen fick 16 fall av misshandel till utredning under helgen, varav två hade inträffat i privata bostäder. De övriga fallen av misshandel hade skett främst på allmänna platser.

Totalt uppdagades 18 fall av rattfylleri, varav det i sju fall handlade om grovt rattfylleri. I sex av fallen misstänkts föraren ha använt narkotika. Under helgen registrerade polisen sammanlagt 43 anmälningar gällande äventyrande av trafiksäkerheten, varav det i fyra fall handlade om grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Mängden viltolyckor  var under helgen två stycken, och i båda fallen handlade det om älgkrockar.

I övervakningen avslöjades dessutom 15 brott relaterade till bruk av narkotika.

Under helgen rapporterade polisen nio fall av skadegörelse. Det var främst bilar och fönster som blev utsatta för skadegörelse.

I Vasa rapporterades under helgen om ett rån där en person stal egendom från en annan genom att bruka våld. I Seinäjoki rapporterades två rån, varav det ena misslyckades. I två fall lyckades gärningsmannen komma över en mindre mängd egendom, och i ett fall vägrade offret att ge gärningsmannen något, trots hot med kniv, så gärningen klassades som ett försök. För närvarande verkar det som att brotten inte har något samband med varandra.

Polisen påminner om att rån är en allvarlig brottslig handling. Den strängaste påföljden för ett vanligt rån är sex års fängelse.

Mellersta Österbotten Norra Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Vasa Österbotten Övervakning och larmverksamhet