USA:s presidents besök påverkar trafikarrangemangen i Helsingfors

Utgivningsdatum 10.7.2023 12.23 | Publicerad på svenska 10.7.2023 kl. 14.46
Nyhet

USA:s president Joe Biden besöker Helsingfors torsdagen den 13 juli 2023 på inbjudan av republikens president Sauli Niinistö. Mötet kommer att äga rum i presidentens slott. Besöket medför omläggningar i trafiken i stadskärnan av Helsingfors.

I trafiken kring Salutorget råder följande specialarrangemang den 13 juli.

• Norra Esplanaden är avstängd mellan Sofiegatan och Högvaktstorget.

• Från Norra kajen kan du promenera och cykla till centrum längs rutten Alexandersgatan–Unionsgatan.

• Från Norra kajen kan man ta sig till centrum med bil via Alexandersgatan och därifrån till södra Helsingfors och Olympiaterminalen via Unionsgatan.

• Passagen via Mariegatan och Högvaktstorget till Skatudden är avstängd. Till Skatudden och Skatuddens terminal kommer man via Norra kajen direkt till Kanalgatan.

• Från Södra Esplanaden, Södra kajen och Olympiaterminalen når man Norra kajen längs rutten Fabiansgatan–Alexandersgatan.

• Personbilar på väg till Olympiaterminalen rekommenderas köra via Fabriksgatan.

• Den tunga fordonstrafiken från Olympiaterminalen dirigeras längs rutten Norra Esplanaden–Lönnrotsgatan–Sandviksgatan– Sandvikskajen.

• Trafiken på Södra Esplanaden fungerar normalt.

• De avsnitt som är avstängda för fotgängare, cyklister och biltrafik samt de alternativa rutterna har märkts ut på de bifogade kartorna.

I huvudstadsregionen rör sig flera konvojer före, under och efter mötet. Konvojerna orsakar några avbrott i trafiken på cirka 40 minuter, särskilt i centrum av Helsingfors. Tyvärr är det inte möjligt att i förväg ange exakta tidpunkter för avbrotten.

Polisen har luftfartsverksamhet under besöket, vilket kan orsaka bullerstörningar.

Ändringar inom sjöfart och luftfart 13 juli

Salutorget är helt stängt från och med kl. 7 den 13 juli.

Sveaborgs färjetrafik sköts från den kaj som Sveaborgs servicefärja avgår från på Skatudden. Salutorgets sjöbuss- och kryssningskajer är ur bruk den 13 juli. 

Privat sjötrafik till Södra hamnen är förhindrad. Blockaden gäller inte kryssningstrafiken från Olympiaterminalen och Skatuddens terminal till Tallinn och Stockholm. Sjötrafik i sundet mellan Högvakten och Skatudden är förbjuden.

De som anländer till Skatuddens terminal och Olympiaterminalen uppmanas att reservera en extra timme för resan.

Även luftfarten kommer att vara begränsad så länge mötet pågår. Enligt nuvarande uppgifter gäller ett tillfälligt restriktionsområde i området mellan klockan 9 den 12 juli och klockan 21 den 14 juli. 

Kontrollera luftfartsrestriktionsområdet på droneinfo.fi och aviamaps.com. Restriktionerna visas tidigast 12 timmar innan de träder i kraft.

Det kan förekomma trafikavbrott på de allmänna kommunikationsmedlens rutter

Spårvagnstrafiken går normalt, men avvikelser kan förekomma i turtätheten. Information om specialarrangemangen inom kollektivtrafiken finns på hsl.fi.

Polisen hoppas att de som använder allmänna kommunikationsmedel ska ta hänsyn till att det kan uppstå trafikavbrott på upp till 40 minuter på eller runt rutterna.

Det lönar sig att undvika bilkörning i centrum på grund av trafikarrangemangen och eventuella trafikavbrott. Om det är nödvändigt att åka bil i centrum, är det bra att reservera gott om tid för färderna. 

– Vi ber stadsborna om förståelse och sammanhållning för att garantera säkerheten under detta viktiga besök. Denna typ av specialarrangemang i trafiken förekommer sällan i Helsingfors. Polisen hindrar eller försenar inte trafiken utan orsak under besöket. Vi gör allt vi kan för att stadsborna ska kunna röra sig smidigt såväl till vardags som under olika toppmöten och besök, säger kommissarie Dennis Pasterstein vid Helsingfors polisinrättning.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Trafik Övervakning och larmverksamhet