Utredningens tyngdpunkt ligger för tillfället på utredning av Newnew Polar Bears delaktighet

Utgivningsdatum 20.10.2023 17.00
Nyhet

Dessutom utreder Centralkriminalpolisen om det finns ett samband mellan ett föremål som hittats på havsbottnen och skadan.

Polisen har vid förundersökningen fått reda på att fartyget Newnew Polar bear, som seglar under Hong Kongs flagga, rört sig på de platser och vid den tid som passar ihop med tiden för när skadan uppstod och platsen där det skedde. Polisutredningen fokuseras därför på utredning av fartygets delaktighet.

– Vi kommer att samarbeta med kinesiska myndigheter för att klarlägga fartygets eventuella delaktighet och i Kina finns också den finska polisens sambandsperson, som sköter saken på ort och ställe, berättar kriminalöverkommissarie Risto Lohi, som är allmän ledare för utredningen.
Polisen utreder fortfarande fartygets bakgrund och rörelser som en del av förundersökningen och utnyttjar också den hjälp vi får av våra internationella samarbetspartner.

Ett tungt föremål har hittats i närheten av skadan på gasröret

Centralkriminalpolisen berättade i går att polisen var färdig med den tekniska undersökningen av skadan på gasröret. Centralkriminalpolisens Kriminaltekniska laboratorium har börjat analysera proverna.

– Vi har vid utredningen kunnat bekräfta att skadan har orsakats av en yttre mekanisk kraft och enligt den information vi har nu misstänks skadan inte ha orsakats av en explosion, säger Lohi, 

– En klump som hittades på havsbottnen i samband med undersökningarna är nyligen avlagrat jordmaterial och inne i den finns det tydligen ett mycket tungt föremål. Vi undersöker nu vad det är för föremål och om det har något samband med skadan på röret, berättar Lohi.

Föremålet ligger djupt nere på den leriga havsbottnen och det går ännu inte att dra några slutsatser om vad det är för föremål. Polisens och de samarbetsmyndigheter som vid förundersökningen stöder polisen fortsätter undersöka händelseplatsen med hänsyn till väderleksförhållandena.

– Avsikten är att lyfta upp föremåler för tekniska undersökningar, säger Lohi.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter