Vapen i obrukbart skick ska anmälas till polisen - gräv i dina skåp under sommaren och gör anmälan i slutet av september

Utgivningsdatum 7.7.2023 14.27
Nyhet

Alla skjutvapen i varaktigt obrukbart skick och deaktiverade vapen måste registreras. Dessa vapen finns ofta som minnesföremål och ärvda vapen i hemmen. Ett sådant vapen ska anmälas till polisen.

För anmälan krävs de kända identifieringsuppgifterna för vapnet:

  • vapentyp 
  • märke
  • modell 
  • kaliber
  • serienummer
  • nuvarande ägare eller innehavare

Om den nuvarande innehavaren av vapnet redan har anmält skjutvapnet till polisen, behöver det inte anmälas på nytt. Om ett skjutvapen byter ägare ska den nya ägaren alltid göra en ny anmälan inom 30 dagar från ägarbytet. 

Den elektroniska ärendehanteringen hjälper med att göra en anmälan från och med september

Medborgare kan lämna in en anmälan om skjutvapen i varaktigt obrukbart skick i polisens elektroniska tjänst I tjänsten Anmälan om skjutvapen i varaktigt obrukbart skick eller deaktiverat skjutvapen fr.o.m. 19.9.2023. Tjänsten ger anvisningar om hur identifieringsuppgifter ska registreras. Det gör anmälan enklare och snabbare. 
Anmälan kan också lämnas in genom att besöka polisstationen. Polisstationernas kontaktuppgifter finns på webbplatsen poliisi.fi.

Varför så - gör anmälan i tid

Övergångsbestämmelsen i skjutvapenlagen förutsätter att till polisen lämnas in anmälan 

  • om skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick före den 8.4.2016
  • skjutvapen som deaktiverats senare än detta. 

Anmälan ska lämnas in senast den 15.7.2024. Därefter är det straffbart att inneha ett vapen som inte anmälts.  Om ett sådant obrukbart eller deaktiverat skjutvapen byter ägare under övergångsperioden ska anmälan om överlåtelse och mottagande göras inom 30 dagar. 

Länk: Kontaktuppgifter - På den här sidan hittar du kontaktuppgifterna för den närmaste polisinrättningen. - Polisen

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst