Varierande polisuppdrag, brott mot hemfriden, rånrelaterade brott och trafikbrott i Östra Nyland

21.12.2021 13.18 | Publicerad på svenska 27.12.2021 kl. 14.56
Nyhet

Förra veckan utfördes cirka 1 800 olika polisuppdrag i Östra Nyland, utreddes brott mot hemfriden och rånrelaterade brott begångna av ungdomar. Dessutom övervakade polisen tillsammans med polisen i Västra Nyland en gruppkörning för personbilar.

Våldshandling i Vanda 
I Håkansböle i Vanda inträffade torsdagskvällen den 9 december 2021 en våldshandling där två personer misstänks för att ha våldtagit en kvinna.
– De misstänkta gärningarna skedde i en privat lägenhet dit trion hade gått som fortsättning på en restaurangkväll. I bostaden hade kvinnan getts droger och hon hade hotats med ett eggvapen och strypts före den misstänkta våldtäkten, berättar kriminalkommissarie Sampsa Aukio.
– I syfte att utreda ärendet greps tre personer i fallet. Utgående från information som kommit fram vid förundersökningen är två av de anhållna misstänkta för gärningarna. Fallet utreds av oss vid polisen i Östra Nyland under brottsbenämningarna våldtäkt och frihetsberövande, fortsätter Aukio.

Inbrott i villa i Pukkila
Söndagen den 19 december gjordes ett inbrott i en villa i Pukkila genom att söndra ett fönster och dörren när invånarna sov inne i huset.
– Enligt de uppgifter som polisen fått hade fyra personer brutit sig in i huset och några av de misstänkta hade även haft med sig olika slags tillhyggen. En av de misstänkta hade gått igenom hela huset, varefter sällskapet lämnat platsen, berättar kriminalkommissarie Markku Lylykangas.
Mannen som hade varit i sällskap med husets invånare hade blivit skrämd över händelsen och hoppat i förskräckelsen ut genom det söndrade fönstret. Han lämnade platsen och tog olovligt i bruk en bil som tillhörde jägare som befann sig i närheten och körde med den till en närliggande butik för att larma hjälp.
– Polisen känner till samtliga misstänkta personers identitet och ärendet utreds av oss vid polisen i Östra Nyland för inbrottets del som grovt brott mot hemfriden och innehav av farligt föremål samt beträffande det olovliga ibruktagandet av bilen som bruksstöld av motorfordon , summerar Lylykangas.

Rån begångna av ungdomar
Polisen i Östra Nyland registrerade förra helgen rånrelaterade brott som utfördes av ungdomar och i vilka även användes våld. I de här fallen var såväl offren som de misstänkta minderåriga. 
– Barn och unga måste förstå att rån är ett allvarligt brott som ofta får långtgående konsekvenser för de misstänkta. Om en ung person som misstänks för ett rån redan är straffrättsligt ansvarig, det vill säga har fyllt 15 år, blir följderna i de allvarligaste fallen till och med fängelsestraff. Polisen satsar särskilt på utredning av grova brott och därför brukar de som misstänks för rån bli fast i de flesta fallen, berättar kriminalöverkommissarie Petri Eronen.

Varierande polisuppdrag
Förra veckan var något lugnare inom övervaknings- och alarmfunktioner än veckan innan vad beträffar det totala antalet uppdrag, men det förekom fortfarande många uppdrag som krävde flera patrullers närvaro under en längre tid, med andra ord var vi fullt sysselsatta. Även antalet hemutryckningar uppvisade en liten nedgång. Till polisen förmedlades förra veckan 150 av dem jämfört med 190 veckan innan.
– Omkring 600 av de uppdrag som nödcentralen förmedlade till polisen förra veckan inträffade under helgen och även i dem kunde en liten nedgång noteras. Antalet uppdrag under helgnätterna har legat på omkring drygt 200 uppdrag, nu var det något färre och även dagskiften var relativt lugna under helgen. Tyvärr skedde det en liten ökning av uppdragen relaterade till våld i familjen, och situationer med våld i nära relationer som ingår i dem kommer att vara ett av våra uppföljningsmål under året som kommer, berättar kommissarie Kimmo Klemetti.

Hastighets- och lillajulsövervakning
I trafiken övervakade vi förra veckan i normal ordning bland annat den tunga trafiken och hastigheter och eftersom det var den sista helgen före jul, var även lillajulsfirare i trafiken föremål för övervakning.
– På lördagskvällen deltog patrullerna vid trafikpolissektorn i övervakningen av en stor gruppkörning på Västra Nylands polisinrättnings område. Närmare 200 fordon deltog i gruppkörningen. Resultatet blev ett tiotal körförbud och den högsta uppmätta hastigheten 197 km/h i ett område där hastighetsbegränsningen är hundra, berättar överkommissarie Timo Leppälä.
Polisen grep en person som bröt sig in i källarförråd - påminnelse: kontrollera utrymmena regelbundet

Inbrott i källarförråden är alltid otrevliga upplevelser för människorna. Förutom säsongsartiklar förvarar människorna mycket saker med anknytning till deras personliga historia i källare eller lager. Tyvärr sker det ofta inbrott i dessa låsta utrymmen och eftersom ägarna besöker dem rätt sällan kan det också vara svårt att fastställa tidpunkten för gärningen. 
– Det är en bra idé att regelbundet kontrollera de egna källar- och förrådsutrymmena. Ett bra exempel på detta är en person som i måndags förra veckan påträffades med att bryta sig in i ett källarförråd. Hen fick fortsätta sin färd till polisens “förråd”, dvs. polisfängelset, berättar Klemetti.


Polisen önskar invånarna i området en fridfull jul
Nu under jultiden önskar vi att alla ska fira julen med sina nära och kära, ta det lugnt och njuta av julbordets gåvor i gott sällskap.  
På hela Östra Nylands polisinrättnings vägnar önskar vi invånarna i vårt område en fridfull och framför allt en trygg jul. Tomtar är tillåtna men inte töntar i trafiken.
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Östra Nyland
brottmål
rån
trafik