Vet du vad du ska göra om du meddelas körförbud?

Utgivningsdatum 2.11.2023 9.47 | Publicerad på svenska 2.11.2023 kl. 9.51
Nyhet

Polisen meddelar vid behov körförbud för att på så sätt trygga förarens och andra trafikanters liv och hälsa. I detta meddelande berättar polisen i Västra Nyland hur det lönar sig som förare att agera om man meddelas körförbud.

Varför förlorar föraren körkortet?

Syftet med körförbudet är att hindra föraren från att röra sig i trafiken, om han eller hon har gjort sig skyldig till trafikbrott eller trafikförseelser, brutit mot en skyldighet som hänför sig till körkortet eller om hans eller hennes hälsotillstånd är bristfälligt.

Körförbud på grund av brott kan meddelas t.ex. om föraren har gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser, rattfylleri eller äventyrar trafiksäkerheten genom att visa allvarlig likgiltighet.

Utöver för bristfälligt hälsotillstånd kan polisen meddela körförbud om föraren inte har lämnat in ett nödvändigt läkarutlåtande i tid.

Vad ska du göra om ”kortet hamnar på hyllan”?

Man får naturligtvis inte köra bil under körförbud. Om du kör utan körrätt, gör du dig skyldig till körning av fordon utan körrätt. Följden av detta kan vara böter eller fängelse samt ytterligare körförbud.

Du har rätt att bli hörd. Det lönar sig för den som meddelats körförbud att i god tid – dock senast tre veckor efter avgörandet i brottmålet – sända ett utlåtande om behovet av körrätt till polisinrättningen på boningsorten. 

När får du köra igen?

Körförbudets längd påverkas till exempel av hur allvarligt körförbudsbrottet är och tidigare körförbudsbrott. Dessutom beaktas förbudets konsekvenser för personens utkomst och nödvändiga rörlighet.

Till exempel i fråga om grova körförbudsbrott är körförbudets längd sällan kortare än ett halvt år, även om körförbud meddelas för första gången. 

När körförbudet upphör ska du besöka polisinrättningen på din boningsort, där ditt körkort återlämnas eller du får ett temporärt körkort. Vid polisinrättningen i Västra Nyland tillhandahålls tillståndstjänster av polisstationerna i Esbo, Lojo, Kyrkslätt och Raseborg. Även om körförbudet har upphört återställs körrätten inte utan besök på polisstationen – oberoende av om körkortet tagits om hand av polisen eller inte.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik