Vid förundersökningen gällande dataintrånget mot riksdagens datasystem utreds kopplingar till en APT31-grupp

Utgivningsdatum 18.3.2021 12.20
Nyhet

Centralkriminalpolisen fortsätter med sin förundersökning gällande dataintrånget mot riksdagens datasystem. Förundersökningen inleddes senhösten 2020. Ärendet utreds som misstänkt grovt dataintrång, grovt spioneri och grov kränkning av kommunikationshemlighet.

Vid analysen av förundersökningsmaterialet har polisen funnit indicier på möjliga förövare. 

– Vid förundersökningen utreds kopplingar till en APT31-grupp. Eftersom polisens förundersökning fortfarande pågår, kan vi dock inte ge exaktare detaljer om det som kommit fram under förundersökningen. Vid förundersökningen utreds bland motiven. Ett alternativ är fortfarande att syftet med dataintrånget var att skaffa uppgifter för att gagna en främmande stat eller för att skada Finland, säger kriminalöverkommissarie Tero Muurman vid Centralkriminalpolisen.  

Under utredningen har vi samarbetat med både internationella och nationella myndigheter, bland annat med Skyddspolisen. 

– Situationen är tråkig för de personer som utsattes för brottet och fallet är för finska förhållande exceptionellt grund av vilken typ av institution det är som utsattes för brottet. I övriga delar av världen avslöjas motsvarande gärningar då och då, således är fallet ur detta perspektiv inte unikt. 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter