Vintern medförde tilldragelser i trafiken och på vinterförvaringsplatser för båtar

Utgivningsdatum 21.11.2023 7.36 | Publicerad på svenska 21.11.2023 kl. 10.09
Nyhet

I polisens veckomeddelande berättas om hur vintern överraskade bilisterna i Västra Nyland under veckoslutet och hur båtar intresserar tjuvar också på vintern.

Kappkörning i fredagstrafiken och ett händelseförlopp som ledde till olycka

Trafiken sysselsatte polisen en hel del under helgen. På fredagen lockade det fina föret bilister till kappkörning. På motorvägen i Lojo körde två unga men redan myndiga bilister 172 kilometer i timmen i ett område med hastighetsbegränsningen 100 kilometer i timmen. Den ena av förarna hade fått tillbaka sitt körkort från polisens förvar i september. Nu förvaras kortet på polisstationen igen. 

Fredagens allvarligaste trafikhändelse inträffade på väg 51 i Ingå. Händelseförloppet började klockan 19, när en bilförare som körde i riktning mot Hangö kolliderade med en hjort och en annan förare som körde mot Helsingforshållet kolliderade med samma djur på sin egen sida. Efter kollisionerna hade förarna parkerat sina bilar vid vägkanten av körfältet mot Hangö för att reda ut situationen och varandras skick. När förarna stod vid vägkanten kolliderade en tredje bilförare med de parkerade bilarna i hög hastighet. Den kraftiga kollisionen satte båda bilarna i rörelse, vilket ledde till att en av bilarna träffade en av de förare som stod vid vägkanten. Personen flög av bilens kraft till vägkanten och fick skador som krävde sjukhusvård. 

− Polisen misstänker den förare som orsakat kollisionen för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri, grovt vållande av skada och straffbart bruk av narkotika. Samma förare hade orsakat många farliga situationer redan före kollisionen, säger kommissarie Hannu Kontola.

Vintern medförde utmaningar i trafiken på lördagen

På lördagen var det vintern som utmanade bilisterna och orsakade problem i trafiken. Även om många förstod att sakta ner hastigheten för att passa körförhållandena, inträffade många utkörningar och kollisioner under dagen. I början av kvällen inträffade sju olyckor på bara en timme. 

Där snöfall och dåliga vägförhållanden innebar utmaningar för många såg vissa bilister snön som en möjlighet att kunna sladda med sin bil. Flera förare, både i Esbo, Sjundeå och Kyrkslätt, valde därför att sladda på platser där det inte är tillåtet. Var och en lämnade till slut platsen med en böteslapp.

Polisen utreder flera stölder mot båtar

Polisen fick förra veckan kännedom om flera stölder mot båtar i vinterförvaring. 
Från båtar som förvaras i Finno i Esbo har till exempel nedre delen på utombordsmotorer med tillhörande växelhus, propeller och drev stulits. Stölderna har sannolikt skett mellan den 15 och 18 november.

Båtar har också intresserat tjuvar i Sjundeå. Polisen utreder som grov stöld ett fall där dreven på tre båtar som förvarats på en båtfirmas gård stulits. Stölden ägde rum lördagen den 12 november.

Eventuella iakttagelser i samband med stölderna kan meddelas till polisen per e-post på adressen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi eller per telefon på numret 0295 413 031 (svarare).

− Båtägare vet att priset på dessa delar kan vara så högt som flera tusen euro. Polisen rekommenderar därför att ägarna tar hand om sina båtar också under vinterförvaringssäsongen. Både båtägare och utomstående kan också anmäla misstänkt verksamhet på vinterförvaringsplatser till nödcentralen, säger kriminalöverkonstapel Juuso Siren.

Brott och utredning Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik