Navigeringsmeny

Vierailut ja tutustumiset sv

Besök och exkursioner

Inom ramen för sina resurser gör anställda vid polisförvaltningen då och då besök för att presentera polisens verksamhet och föreläsa på skolor, föräldrakvällar, daghem, mässor och en rad olika evenemang. Polisen har ett nära samarbete i synnerhet med olika skolorganisationer och inom ungdomsarbetet. 

Om din organisation är intresserad av att bjuda in en polis på besök eller för att hålla en föreläsning, kan du skicka e-post om saken till polisens registratorskontor i din hemkommun eller lämna in en kontaktbegäran via polisens responsblankett. Det går även bra att via telefonväxeln kontakta kommunikationsavdelningen vid polisenheten i fråga.

Observera att i princip arrangeras inga besök för utomstående i polisens utrymmen på grund av lokalitetsbestämmelser som knyter an till organisations- och lokalitetssäkerheten samt coronaepidemin. Besökare har bara tillträde till polisstationens allmänna utrymmen.  

Sök polisenheternas kontaktuppgifter på webbplatsen Polisen.fi