Navigeringsmeny

Beviljande av alkolås

Beviljande av alkolås

Alkolåset är en anordning som förhindrar föraren att starta fordonet om alkoholhalten i förarens utandningsluft överstiger gränsvärdet. Anordningen kräver också att man blåser i den med vissa mellanrum under resan. Om föraren inte avger utandningsprov inom utsatt tid, börjar fordonet avge en ljudsignal.

Gränsvärdet i ett alkolås är inställt på 0,1 milligram/liter, vilket motsvarar ca 0,2 promille alkohol i blodet.

Om du har gjort dig skyldig till alkoholrattfylleri eller grovt alkoholrattfylleri kan polisen bevilja dig övervakad körrätt.

Alkolås på medicinska grunder kan beviljas om du på grund av fortgående alkoholmissbruk inte kan beviljas körkort utan villkor om alkolås. 

Övervakad körrätt

Polisen kan på din begäran bevilja dig alkolåsövervakad körrätt, om

  • om du gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri på grund av alkoholanvändning,
  • din stadigvarande bostadsort är i Finland och
  • du inte har körförbud på grund av annan orsak.

En ytterligare förutsättning är att du inte har gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri under prövotiden för körförbud, temporärt körförbud eller villkorligt körförbud. 

Alkolåsövervakad körrätt kan begäras av polisen redan under förundersökningen, även om brottmålet ännu inte har avgjorts. 

  1. Framför din begäran om övervakad körrätt senast när polisen ber dig om ett utlåtande i ett körrättsärende.
  2. Besök läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan samt möjligheterna att få vård. 
  3. Begär ett intyg för besöket, ur vilket besökets syfte framgår. Intyget kan komma från den offentliga eller privata hälso- och sjukvården. 
  4. Lämna in intyget hos polisen på din bostadsort.
  5. Polisen fogar ett särskilt villkor till körkortet om skyldigheten att använda alkolås och ger dig ett temporärt körkort. 
  6. Därefter ska du ansöka om ett nytt körkort med särskilt villkor vid Ajovarmas servicepunkt eller i Traficoms nättjänst. Det särskilda villkoret, som polisen tillfogat, anges med siffror på körkortets baksida. 

Du får endast köra fordon med fungerande alkolås medan den övervakade körrätten pågår.

Alkolås kan installeras i personbil, buss, skåpbil, lastbil och traktor. Fordonet ska genomgå ändringsbesiktning efter att alkolåset installerats. En anteckning om alkolåset görs i fordonets registeruppgifter. Mer information om de tekniska kraven för alkolås som används under den övervakade körrätten fås från Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Efter att tiden med övervakad körrätt löpt ut kan du hämta ut ditt gamla körkort hos polisen, varvid även skyldigheten att använda alkolås upphör. I vissa fall måste ett nytt normalt körkort beställas vid Ajovarmas servicepunkt eller i Traficoms nättjänst. 

Fordonet ska genomgå ändringsbesiktning också efter att alkolåset avlägsnats.

Alkolås på medicinska grunder

Du kan i princip inte beviljas körkortstillstånd om du fortgående missbrukar alkohol. Fortgående alkoholmissbruk utgör också orsak till att återkalla körkortet. Du kan dock beviljas körkortstillstånd eller få behålla din körrätt om det till ditt körkort fogas ett villkor om att du endast får köra ett fordon med alkolås. 

Polisen tillfogar körkortet ett särskilt villkor om användningsskyldighet att använda alkolås, då fortgående missbruk av alkohol framkommer i samband med övervakningen av hälsotillståndet. Ditt tidigare körkort kan omhändertas av polisen, som beviljar dig ett temporärt körkort. Härefter ska du ansöka om ett nytt körkort vid Ajovarmas servicepunkt eller i Transport- och kommunikationsverket Traficoms nättjänst.

Villkoret om användning av alkolås tillfogas vid Ajovarmas servicepunkt, då fortgående missbruk av alkohol framkommer i samband med att körkortstillståndet eller körkortet förnyas. Villkoret läggs till på basis av läkarutlåtandet som fogas som bilaga till ansökan.