Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Övervakningen av säkerhetsbranschen

Övervakningen av säkerhetsbranschen vid Polisstyrelsen ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen. Den beviljar på ansökan näringstillstånd för säkerhetsbranschen - godkänner ansvarspersoner, ansvariga föreståndare och ställföreträdare, tillfälliga ansvariga föreståndare samt utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen - ändrar på ansökan villkoren och begränsningarna som gäller näringstillstånden för säkerhetsbranschen eller godkännanden av personer och återkallar på ansökan eller på myndighetsinitiativ näringstillstånden för säkerhetsbranschen och ovan nämnda godkännanden.
poliisi-miekka-hd.jpg

Besöksadress

Jääkärinkatu 33, 50130 MIKKELI

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181
  • Växel
    0295 480 181

E-postadresser