Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Övervakningen av säkerhetsbranschen

Övervakningen av säkerhetsbranschen vid Polisstyrelsen ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen. Den beviljar på ansökan näringstillstånd för säkerhetsbranschen - godkänner ansvarspersoner, ansvariga föreståndare och ställföreträdare, tillfälliga ansvariga föreståndare samt utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen - ändrar på ansökan villkoren och begränsningarna som gäller näringstillstånden för säkerhetsbranschen eller godkännanden av personer och återkallar på ansökan eller på myndighetsinitiativ näringstillstånden för säkerhetsbranschen och ovan nämnda godkännanden.

Besöksadress

Jääkärinkatu 33, 50130 MIKKELI

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181
  • Växel
    0295 480 181

E-postadresser