Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Turvallisuusalan valvonta

Polisen har en central roll i övervakningen av säkerhetsbranschen. Polisstyrelsen ansvarar för allmän styrning och tillsyn. Polisinrättningarna ansvarar inom sina verksamhetsområden för tillsynen av privata säkerhetstjänster och tillståndsärenden för arbetstagare i branschen. Den privata säkerhetsbranschen innefattar många olika slags tjänster och produkter. Väktare, ordningsvakter och säkerhetskontrollörer hör till den privata säkerhetsbranschen, liksom även tillverkare av säkerhetsteknologi och säkerhetssystem, samt olika tjänsteleverantörer inom säkerhetsexpertis och utbildning.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Jääkärinkatu 33, 50130 MIKKELI

Öppettider

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181