Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Kyrkslätts polisstation, tillståndsärenden

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Västra Nyland och det finns belägen i Kyrkslätt centrum.
Polisdejouren tar emot brottsanmälningar och handlägger hittegods på vardagar under öppettider. Du kan ansöka om pass och indentitetskort från Kyrkslätts polisstation. Våra övriga polisstationer ligger i Esbo (huvudpolisstation), Lojo och Raseborg. Alla tjänster och öppettider nedan.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT

Postadress

PB 60, 02401 KYRKSLÄTT

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 281
 • Hittegods
  0295 438 050
 • Polisjouren
  0295 438 050
 • Protokollbeställning
  0295 438 060
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

E-postadresser