Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisens materialcentral

De centrala uppgifterna vid polisens materialcentral är upphandlingen av varor och tjänster enligt gällande lagstiftning, inrikesministeriets och Polisstyrelsens anvisningar och bestämmelser på uppdrag av polisens högsta ledning samt det riksomfattande och internationella samarbetet med intressegrupper enligt riktlinjerna utfärdade av polisens högsta ledning. Övriga uppgifter är utvecklingen och underhållet av polisens materiainformationssystem och polisens inköpsordersystem, hantering av avtal och leverantörer, leverans av polisfordon till polisenheter, avskrivning och efterbehandling av statens egendom, planering av livscykellängden för materialslagen och utrustningen som används av polisen, uppföljning och analys, utveckling av polisens upphandlingsverksamhet, produktion av rådgivningstjänsten för upphandlings- och materialverksamhet, stöd vid beredning av materialcentralens budget samt deltagande i myndighets- och intressentgruppssamarbete i anknytning till verksamhetsområdet.
Visa polisstationen på kartan
Du ser nu en kartbild på polisens webbplats. Om du klickar på kartbilden byter du till en annan webbtjänst och dess användarvillkor.

Kontaktuppgifter

Vi är en del av Polisstyrelsen

Savonsuontie 8, 45720 HELSINGFORS

Rådgivningstjänst
0295 418 912

Växel
0295 480 181


Öppettider

Växeln 0295 480 181

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nättjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.