Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisens materialcentral

Centrala uppgifter för polisens materialcentral är genomförande av polisens upphandlingar av varor och tjänster samt inhemskt och internationellt samarbete med intressentgrupper. Övriga uppgifter är utveckling och underhåll av polisens materialinformations- och inköpsordersystem, hantering av avtal och leverantörer, leverans av polisfordon till polisenheter, avskrivning och efterbehandling av statens egendom och planering, uppföljning och analys av livscykellängden för de materialslag samt materiel som används av polisen. Polisens upphandlingar offentliggörs i Hilma-portalen https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/search?q=poliisihallitus

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Savonsuontie 8, 45720 HELSINGFORS

Postadress

PB 6, 45701 KOUVOLA

Öppettider

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 480 181
 • Rådgivningstjänst
  0295 418 912
 • Växel
  0295 480 181

E-postadresser