Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisens materialcentral

Centrala uppgifter för polisens materialcentral är genomförande av polisens upphandlingar av varor och tjänster samt inhemskt och internationellt samarbete med intressentgrupper. Övriga uppgifter är utveckling och underhåll av polisens materialinformations- och inköpsordersystem, hantering av avtal och leverantörer, leverans av polisfordon till polisenheter, avskrivning och efterbehandling av statens egendom och planering, uppföljning och analys av livscykellängden för de materialslag samt materiel som används av polisen. Polisens upphandlingar offentliggörs i Hilma-portalen https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/search?q=poliisihallitus
poliisi-miekka-hd.jpg

Besöksadress

Vuorikatu 1, 45100 Kouvola

Postadress

PB 41, 45101 KOUVOLA

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181
  • Växel
    0295 480 181