Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Ålands polismyndighets Tillståndsärenden

Ålands polismyndighets Tillståndsärenden
Ålands polismyndighets tillståndsärenden har adress Strandgatan 27 i Mariehamn. Under öppethållningstiderna ges service till tillstånds-, pass-, identitetskorts-, körkorts- och vapenärenden.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Strandgatan 27, 22100 MARIEHAMN
Tillståndsärenden finns vid ingång A.

Postadress

PB 73, 22101 MARIEHAMN

Telefonnummer

  • Växeln
    0185 271 00