Navigeringsmeny

Poliisiylijohtajan puhe Poliisin päivänä 27.8.2022 Kuopiossa sv

Polisens dag 27.8.2022, Kuopio

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen 

Välkommen med för att fira Polisens dag i ett land som enligt undersökningarna är det stabilaste, friaste och tryggaste landet i världen. Finland har den bästa förvaltningen, den minsta mängden organiserad brottslighet och det mest oberoende rättsväsendet. Enligt en helhetsbedömning är polisen och den inre säkerheten näst bäst i världen.

En fin prestation av en något över hundra år gammal demokrati och av alla dess generationer.

Rysslands angrepp mot Ukraina har stärkt vår insikt om att Finland är ett land som är värt att försvara, både i krig och i fred. Försvarsviljan är starkare än någonsin under den tid den har mätts. Förtroendet för säkerhetsmyndigheterna är knappast djupare i något annat land. 

Kriget i Europa har förändrat vår säkerhetsmiljö på ett bestående sätt. Dessutom har coronapandemin lämnat efter sig en omfattande välfärdsskuld som tar sig uttryck i illabefinnande och störande beteende, bland annat bland unga. 

Säkerheten utgörs av verksamhet och statistik, men den är också en känsla. Det är fråga om att kunna förutsäga, föra vidare och förstå livet.  Enligt en utredning som inrikesministeriet gjorde i maj känner sig 73 procent av finländarna trygga. Känslan är starkare än i maj föregående år, även om oron för ett militärt hot har ökat. 

Tidigare undersökningar har visat att de brott i den närliggande omgivningen som oroar människor mest är rattfylleri, brott som begåtts med skjutvapen, användning och försäljning av droger, sexualbrott och misshandel.  Gemensamt för alla dessa är att de kan orsaka en risk för människors liv och hälsa.

Finländarna anser att polisens överlägset viktigaste uppgift är att inom några minuter vara på plats för att hjälpa i brådskande situationer.  På detta grundar sig vårt motto: polisen skapar trygghet, alltid och för alla. Detta motto förpliktar oss såväl i störningssituationer under normala förhållanden som under exceptionella förhållanden.

Att upprätthålla allmän ordning och säkerhet utgör kärnan i polisverksamheten. Vi har årligen mer än en miljon utryckningar, dvs. i genomsnitt 1 347 varje dag. Det är viktigt att varje hjälpbehövande får hjälp i den egna situationen.

Vi har satsat mycket på att säkerställa att den polispatrull som kommer först till platsen har nödvändig information, färdighet och utrustning för alla situationer och på så sätt beredskap att omedelbart stoppa alla typer av farlig verksamhet eller brott som riktas mot människor. 

En stor del av brotten syns ändå inte i gatubilden. De flesta bedrägerier görs till exempel i datanätet. Gärningsmännen försöker inte stjäla pengar och identiteter bara genom att bryta sig in i olika datasystem, utan de använder också andra metoder. 

I dessa brott utnyttjas e-post, telefonsamtal, textmeddelanden, extrafönster, de otaliga digitala möjligheterna och handelsplatserna eller kombinationer av dessa.  Om ett erbjudande låter alltför bra är det sällan sant.

Omfattande dataintrång eller bedrägerier är ofta förknippade med organiserad och internationell brottslighet. Det är svårt att identifiera gärningsmännen och ännu svårare att ställa dem till svars för brotten. Det effektivaste skulle vara att förhindra brotten på förhand, så fort de har avslöjats.

Vi kan alla gör vårt för att förhindra och reda ut brott. 

I brådskande, verkliga nödsituationer kan du själv få hjälp eller begära hjälp åt andra genom att ringa nödnumret 112.

Den som upptäcker misstänkt material på nätet kan lämna ett nättips till polisen eller göra en polisanmälan. På polisens webbplats hittar du en elektronisk polisanmälan och en uttömmande lista över olika typer av bedrägeribrott.

Bästa åhörare,

här på torget i Kuopio gör vi inga utryckningar, brottsutredningar och beviljar inga tillstånd i dag.

Vi finns här för dig och diskuterar gärna i lugn och ro alla frågor som gäller säkerhet.  

Till sist vill jag tacka personalen vid polisinrättningen i Östra Finland för arrangemangen kring dagen.

Jag hoppas att ni alla trivs med oss i dag och modigt kommer med era frågor.

Välkommen till Polisens dag!