Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisstyrelsen lotteriförvaltningen

Polisstyrelsens lotteriförvaltning ansvarar för tillsynen över penningspel. Polisstyrelsen är en organisation som verkar inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Som självständig tillsynsmyndighet ansvarar Polisstyrelsen för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen av lotteriverksamheten. Lotteriförvaltningens verksamhetsställe finns i Riihimäki. Lotteriförvaltningens uppgifter gällande penningspel är att - ge utlåtanden och anvisningar om penningspel - ge råd, anvisningar, utbildning och information i frågor som rör penningspelsverksamhet - övervaka penningspelens lagenlighet - ingripa i lagstridigt anordnande eller lagstridig marknadsföring av penningspel. Inom tillsynsverksamheten samarbetar lotteriförvaltningen med polisen. Lotteriförvaltningen kan lämna en utredningsbegäran till polisen vid eventuella brott. En väsentlig del av tillsynen över penningspelsverksamheten är ett omfattande internationellt och inhemskt samarbete med intressentgrupper och myndigheter.

Besöksadress

Konepajankatu 2, 11710 RIIHIMÄKI

Postadress

PB 50, 11101 RIIHIMÄKI

Öppettider

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181

E-postadresser