Anmälan om valevenemang till polisen

Utgivningsdatum 17.2.2023 8.24
Nyhet

Polisen påminner arrangörerna av valevenemang i anslutning till vårens riksdagsval om att större evenemang som eventuellt orsakar störningar ska anmälas till polisen.

Polisen ska underrättas om valevenemang i följande fall:

•  Det är fråga om ett evenemang på regional- eller landskapsnivå med flera kandidater och där många deltagare förväntas delta.

•  Fler än 200 personer deltar fortlöpande i evenemanget.

•  Evenemanget befaras störa den allmänna ordningen och säkerheten eller störa trafiken.

Anmälan görs till den lokala polisinrättningen i första hand på webben via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst på adressen https://asiointi.poliisi.fi

Valinsamlingar utan tillstånd

Enligt lagen om penninginsamlingar kan en penninginsamling anordnas för att stödja en kandidat vid riksdagsval utan tillstånd till penninginsamling eller en godkänd anmälan om småskalig insamling. 

Insamlingen ska dock uppfylla följande villkor:

•  Den person som stöds ska vara kandidat i riksdagsvalet. 

•  De insamlade medlen används i sin helhet för att täcka kostnaderna för valkampanjen.

•  Insamlingen ordnas av en förening som fungerar som stöd för kandidaten, en redan bildad valmansförening eller en partiförening som avses i partilagen.

•  Insamlingen ordnas för att täcka kostnaderna för en valkampanj som inleds tidigast sex månader före valdagen och avslutas senast två veckor efter valdagen.

Riksdagsvalet hålls söndag 2.4.2023. Förhandsröstningen är i Finland 22–28.3.2023 och utomlands 22–25.3.2023. Vid riksdagsval kan kandidater ställas upp av partier som införts i justitieministeriets partiregister samt av valmansföreningar som bildats av minst 100 röstberättigade.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst