Antalet ansökningar om tillfälligt skydd till följd av kriget i Ukraina ökar något i Västra Nyland

Utgivningsdatum 30.6.2022 10.58 | Publicerad på svenska 30.6.2022 kl. 11.00
Nyhet

Efter februari har polisinrättningen i Västra Nyland tagit emot ungefär 2 000 ansökningar om tillfälligt skydd som är förknippade med kriget i Ukraina. I hela området som hör till polisinrättningen lämnades 70 ansökningar in vecka 24 och 50 ansökningar under midsommarveckan. Antalet ansökningar per vecka har ökat något, men det är inte sannolikt att antalet börjar stiga betydligt.

I Västra Nyland tar polisen emot ansökningar på huvudpolisstationen i Esbo och på polisstationerna i Lojo och Raseborg. Överkommissarie Aapo Isoaho berättar att anhopningarna vid polisinrättningen under våren har jämnats ut redan för några månader sedan, även om antalet ansökningar per vecka i juni har ökat något. Å andra sidan har en del ansökningar också återkallats.

– Mer än hundra personer har återkallat sin ansökan i vårt område, säger Isoaho. 

Polisen har i huvudsak smidigt och snabbt kunnat betjäna dem som ansökt om tillfälligt skydd.  Sporadiska köer har uppstått i situationer då större grupper har kommit till polisstationerna utan förhandsmeddelande.

– Vi önskar alltjämt att den som transporterar eller på annat sätt hjälper en grupp kontaktar oss på förhand via polisens växel.  Då kan vi säkerställa att det finns tillräckligt med anställda som hjälper gruppen så att ingen behöver köa länge, säger Isoaho.

Esbo Lojo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Raseborg Tillståndtjänst