Brottsanmälningsmottagningen i Vanda flyttar till Dickursby

Utgivningsdatum 23.8.2021 8.38
Pressmeddelande

Brottsanmälningsmottagningen i Vanda finns från och med ingången av september i centrum av Dickursby på adressen Banvägen 11 C. På samma verksamhetsställe finns också polisens tillståndstjänster.

Brottsanmälningsmottagningen i Vanda har hittills varit belägen på adressen Fraktvägen 1 i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats. Från och med den 1 september 2021 finns brottsanmälningsmottagningen dock på samma ställe som polisens tillståndstjänster, det vill säga på adressen Banvägen 11 C i Dickursby. 

Polisens verksamhetsställe i Dickursby finns på sjätte våningen i södra änden av stationsbyggnaden.

– Verksamhetsstället i Dickursby har visat sig vara en så central plats till sina trafikförbindelser, att det med tanke på polisens kunder är bäst att flytta brottsanmälningsmottagningen från flygplatsen till samma ställe som polisens tillståndstjänster, berättar kriminalöverkommissarie Heidi Niemi från Östra Nylands polisinrättning.

Brottsanmälningsmottagningarna är avsedda för sådana anmälningar om brott som inte är brådskande. I brådskande ärenden ska man alltid ringa nödnumret 112. 

– Om det är fråga om någons liv eller hälsa eller ett pågående brott, ska man alltid ringa nödcentralen, påminner Niemi.

Det rekommenderas att polisanmälningar som inte är brådskande görs på polisens webbplats www.polisen.fi. Tips till polisen i Östra Nyland kan alla tider på dygnet lämnas per e-post på adressen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi eller på tipstelefonen på nummer 0295 413 636.

Hittegods kan i Vanda lämnas såväl till polisens verksamhetsställe i Dickursby som till verksamhetsstället på Fraktvägen vid flygplatsen, men hittegods kan endast avhämtas från verksamhetsstället på Fraktvägen. Öppettiderna för polisens samtliga serviceställen finns på polisens webbplats på adressen www.polisen.fi.  
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Tillståndtjänst