En bra publik gör ett lyckat evenemang

Utgivningsdatum 6.6.2024 14.25
Nyhet

I Finland anordnas även i sommar hundratals publikevenemang av olika storlek. Särskilt vid större evenemang är det bra att komma ihåg några grundläggande saker för att allt ska flyta smidigt. Den viktigaste säkerhetsfaktorn är publiken.

Arrangörerna har lagt ner mycket tid på att planera allt från trafikflöden till placeringen av matstånd. Planeringen har påbörjats minst några månader i förväg och har skett i samarbete med olika myndigheter. Arrangören ansvarar alltid för evenemangets säkerhet. Grundläggande information om säkerhet för arrangörer finns tillgänglig på polisens webbplats på poliisi.fi/yleisotilaisuudet.

 

En arrangör har skyldighet att informera publiken både före och under ett evenemang om detaljer kring arrangemangen.  När du deltar som publik är det viktigt att du känner till evenemangets arrangemang både för din egen och för evenemangets säkerhet.

 

Kom ihåg åtminstone dessa saker:

  • ta reda på information om evenemanget och dess arrangemang i förväg

  • ta reda på hur det är bäst att komma till området och på vilket sätt man enklast tar sig dit och notera också vilka utgångsvägar som finns – med tanke på eventuella nödsituationer

  • kontrollera vad du får och inte får ta med dig till evenemangsområdet – kom ihåg att klä dig efter vädret

  • håll koll på dina ägodelar – festivaler är högsäsong även för ficktjuvar

  • se till att dricka tillräckligt med vätska under varma sommardagar – alkoholfria drycker är bäst för vätskebalansen

  • du kan köpa och konsumera alkoholhaltiga drycker endast inom de områden som anvisats av arrangören

  • fråga om råd och följ de anvisningar du får. Ordningsvakter och övrig personal finns på plats för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet