Europaparlamentsvalet närmar sig – vem får ordna en valinsamling för att stödja en kandidat?

Utgivningsdatum 10.4.2024 11.16
Nyhet

En penninginsamling kan anordnas för att stödja en kandidat i valet till Europaparlamentet. När man ordnar en s.k. valinsamling är det dock bra att beakta att den ska anordnas i enlighet med lagen om penninginsamlingar.

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftande organ. Ledamöterna väljs genom direkta val av EU-medborgarna i alla medlemsstater vart femte år. Kampanjperioden har börjat den 9.12.2023 och röstningen på valdagen är den 9.6.2024.

Under vilka förutsättningar kan en penninginsamling anordnas som valinsamling?

Kandidaterna i ett val kan inte själva anordna valinsamlingar för att täcka kostnaderna för sin egen valkampanj. En valinsamling får anordnas av en förening eller av en partiförening som uteslutande arbetar för att stödja en kandidat i ett allmänt val.

Det behövs inget penninginsamlingstillstånd för att anordna en valinsamling och det är inte heller nödvändigt att lämna en anmälan om att valinsamlingen anordnas. Observera att anordnandet av valinsamlingen är bundet till en bestämd tidsperiod. Om du vill anordna en penninginsamling utanför den lagstadgade tidtabellen för valinsamlingar behöver du ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan om småskalig insamling.

En valinsamling får anordnas för att täcka kostnaderna för en valkampanj som inleds tidigast sex månader före valdagen och avslutas senast två veckor efter valdagen.

Oregistrerade stödgrupper och valringar kan samla in pengar till sin kandidat i form av en småskalig insamling. Det krävs inget penninginsamlingstillstånd för en småskalig insamling, men det är nödvändigt att lämna in en anmälan till polisinrättningen.

En redovisning av valinsamlingen ska göras inom utsatt tid

Anordnaren av en valinsamling ska senast två månader efter det att insamlingen avslutades lämna Polisstyrelsen en redovisning för valinsamlingen. Du kan lämna in redovisningen med blanketten på polisens webbplats. När du använder blanketten är det bra att beakta att kostnaderna för att anordna insamlingen först dras av från de totala intäkterna från insamlingen och att det senare redogörs för hur de återstående medlen (nettointäkterna) har använts.

Fem fakta om valinsamlingar

En valinsamling kan anordnas när:

  1. den person som understöds är kandidat i europaparlamentsvalet,

  2. kandidaten själv inte anordnar en insamling för sig själv och till eget konto,

  3. insamlingen anordnas för att täcka kostnaderna för en valkampanj som inleds tidigast sex månader före valdagen och avslutas senast två veckor efter valdagen,

  4. de insamlade medlen används i sin helhet för att täcka kostnaderna för valkampanjen, och

  5. valinsamlingen anordnas av en förening som fungerar som stöd för kandidaten, en redan bildad valmansförening eller en partiförening som avses i partilagen.

Mer information om valinsamlingar finns på polisens webbplats poliisi.fi/sv/valinsamlingar. På webbplatsen finns också en blankett för inlämning av en redovisning (Redovisning för penninginsamling för att stödja en kandidat i allmänna val). Mer information om småskaliga insamlingar finns på polisens webbplats poliisi.fi/sv/smaskaliga-insamlingar.

Du kan läsa mer om valet på justitieministeriets valwebbplats vaalit.fi/sv/.

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst