Finska polisen deltar i planeringen av Roadpols strategi

Utgivningsdatum 14.7.2022 9.37
Nyhet

Finska polisen har varit med och utarbetat den nya strategin för det europeiska trafikpolisnätverket Roadpol. Strategiarbetsgruppen slutförde sitt arbete förra veckan.

Strategiutkastet skickas nu till Roadpolrådets medlemsländer för kommentarer och lämnas sedan till rådet för godkännande på mötet i september.

I Roadpols strategiarbetsgrupp var finska polisen representerad av polisöverinspektörerna Pasi Rissanen och Hannu Kautto från Polisstyrelsen. De är nöjda med innehållet i strategiutkastet. 

– Det internationella samarbetet samt trafiksäkerheten som måste betonas i hela Europa och det arbete som görs för att främja trafiksäkerheten är viktiga teman, säger Pasi Rissanen.

– I utkastet till den nya strategin betonas mer än för närvarande det brottsbekämpningsarbete som utförs i samband med trafikövervakningen på vägarna samt kommunikationens betydelse för att uppnå effektivitet, säger Hannu Kautto. 

Roadpol är ett nätverk som består av polisorganisationerna i medlemsländerna och målet är att öka trafiksäkerheten i Europa. Nätverket har årligen ett flertal gemensamma och samtidiga övervakningsinsater i Europa. 

Ett av de viktigaste temana är Roadpol Safety Days som ordnas den 16–22 september i syfte att påminna medborgarna om dödsfallen som dagligen sker i trafiken. Den 21 september har utsetts till en dag utan trafikdöd. Målet är att ingen ska omkomma i trafiken den dagen.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik