Från och med idag kan vapentillstånd sökas elektroniskt

Utgivningsdatum 1.3.2024 12.31
Nyhet

Från och med början av mars kan privatpersoner lämna in tillståndsansökningar om skjutvapen och göra anmälningar som gäller vapenärenden via polisens e-tjänst. Polisen kan erbjuda allmänheten fler e-tjänster i och med ändringen av skjutvapenlagen.

Från och med den 1.3.2024 är det mögligt via e-tjänsten att

  • lämna in ansökningar om tillstånd för vapen, gassprayer och skjutförnödenheter
  • ansöka om parallelltillstånd

och anmäla

  • identifieringsuppgifter för ett skjutvapen och dess delar som förvärvats med vapentillstånd
  • förvärv av vapendelar, effektiva luftvapen eller deaktiverade vapen
  • lån, tillfällig förvaring och återlämnande av ett vapen, en vapendel eller ett effektivt luftvapen.

I de flesta fall räcker det att uträtta ärendet elektroniskt. Besök behövs i allmänhet endast på särskild kallelse av polisen. 

- Införandet av elektroniska tjänster inom vapenbranschen är en betydande sak för både polisen och tillståndsansökarna. Det är också särskilt bra att vi lanserar de nya tjänsterna under e-förvaltningens jubileumsår. I december i år är det 10 år sedan de elektroniska passtjänsterna infördes. I och med digitaliseringen av vapentillstånden har alla ansökningar från de stora polistillståndsgrupperna överförts till e-tjänsten, säger chef för tillståndsförvaltningen Hanna Piipponen.

Elektroniska tjänster främjar vapensäkerheten i Finland

Näringsidkare inom vapenbranschen har också hittills kunnat sköta sina ärenden elektroniskt med polisen. 1.3.2024 öppnades för dem tjänsten Ändringar som gäller näringstillstånd i vapenbranschen och dess tillståndshavare.

De elektroniska tjänsterna inom vapenbranschen underlättar inte bara uträttande av vapenärenden utan främjar också vapensäkerheten. Via elektroniska tjänster får polisen snabbare information om vapnens plats, tillståndshavare och tillstånd.