Pekka Kokkonen blir samordnare för polissektionen i fredsbevarande insats i Somalia

Utgivningsdatum 24.3.2023 14.00
Nyhet
Överkommissarie Pekka Kokkonen

Överkommissarie Pekka Kokkonen har valts till uppdraget som samordnare för polissektionen i Förenta Nationernas (FN) fredsbevarande insats i Somalia UNSOM (United Nations Assistance mission in Somalia). Kokkonen är direktör för polishundsinrättningen, som hör till Polisyrkeshögskolan.

Utöver uppdraget som samordnare blir han biträdande chef för den internationella polisenheten för UNSOM. Stationeringsorten är Mogadishu och verksamhetsområdet hela Somalia. Kokkonen inleder sitt arbete i april.

- Att jag valdes till uppdraget visar att det finns förtroende för finländsk polis- och krishanteringskompetens. Finlands mål har varit att öka finländarnas deltagande bland annat i FN:s insatser. Det är viktigt att stärka säkerheten i Somalia inte bara med tanke på landets egen säkerhet och utveckling utan också eftersom konfliktområdena i Afrika påverkar såväl Finlands som Europas säkerhet, säger Kokkonen.

UNSOM bistår den federala regeringen i Somalia i fredsbyggande inom områdena förvaltning och säkerhet. Insatsens internationella polisenhet har en central roll när det gäller att bygga upp polisväsendet på förbundsstatsnivå i Somalia. Dessutom samordnar insatsen det internationella stödet till Somalia. 

Vid sidan av de övriga uppgifterna bidrar insatsen till att dels bygga upp Somalias förmåga att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, dels stärka rättssystemet. Dessutom följer insatsen kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av den internationella humanitära rätten i Somalia och alla kränkningar mot barn eller kvinnor, hjälper till att utreda dessa och rapporterar om dessa till FN:s säkerhetsråd. 

Kokkonen har omfattande erfarenhet av polisarbete, även inom utbildning, och lång erfarenhet av krishantering. Han har arbetat vid flera tillfällen bland annat i Nato-, EU- och FN-insatser i Afghanistan, i stabsuppgifter vid FN i Italien och i EU:s polisinsats i Palestina. 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen