Polisbloggen: De allvarliga hoten kräver ett närmare internationellt sam

Utgivningsdatum 25.10.2022 11.53
Nyhet

Det internationella samarbetets betydelse blir allt viktigare för polisverksamheten. Beredskapen att svara på de allt allvarligare hot den internationella utvecklingen för med sig förutsätter att vi samarbetar med andra stater och internationella organisationer och utvecklar den gränsöverskridande operativa verksamheten.

Det konstaterar polisinspektör Tony Everhall vid Polisstyrelsen i sin blogg på polisens webbplats.

Ett absolut mervärde med gränsöverskridande samarbete är enligt bloggen att det ytterligare kan förbättra vår nationella beredskap och intensifiera den operativa responsen.

Under de senaste tio åren har polisen fått flera lagstadgade uppgifter och kraven på verksamheten många nya dimensioner. Denna utveckling till trots har de personalresurser som anvisats polisen hållits så gott som oförändrade. 

– Polisen har nyligen föreslagits nya lagstadgade uppgifter i anknytning till internationell verksamhet. Polisens specialenhets, Karhugruppens, nationella och internationella insatsberedskap bör utvecklas i samklang med de situationer som avses i de föreslagna uppgifterna, konstaterar Everhall i bloggen.

Det ömsesidiga beroendet mellan EU:s medlemsstater och de nordiska länderna i frågor som rör säkerheten har ökat. Denna utveckling återspeglas i att det internationella och gränsöverskridande samarbetet framöver får allt större betydelse. De nordiska länderna försöker ta fram allt smidigare samarbetsformer för att länderna brådskande ska kunna begära och tillhandahålla varandra bistånd i krissituationer.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet